Risk Management

Risk Management, eller risikostyring, handler om å planlegge, analysere og evaluere risiko. Dette er et behov organisasjoner har, og ifølge de nye ISO standardene er dette også et behov som bør være innført for å oppnå bedriftens hensikt og mål.

DNVs samfunnsoppdrag er at ting skal fungere og være trygge nok. Vi vurderer sannsynligheten for at noe går galt, samt konsekvensene av hendelsen. Dette har vi lang erfaring med fra våre kjerneområder, men vi tar også med oss systemtenkningen og forståelsen for håndtering av risiko til nye områder. 

Risk management på mange områder

DNV sørger for at ting er trygge og fungerer - både i industri og næringsliv samt i samfunnet ellers. Formålet er å sikre at ting ikke går galt, for å beskytte liv, verdier, miljø, infrastruktur og datasikkerhet. På den måten hjelper vi våre kunder å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter.

Les også: Fornybar energi

Vi hjelper våre kunder med å utnytte og optimalisere ny teknologi. DNV kan hjelpe deg med risk management innenfor alle industrier som dekkes av våre fem forretningsområder:

Nesten alle fagdisipliner er representert i DNV, fra psykologer til dataanalytikere. Nye ansatte hentes stort sett fra ingeniørfaget eller maritim sektor. Det som forener alle DNV-ansatte uavhengig av avdeling og forretningsområde, er håndtering av risiko. Vi er eksperter på risk management, og hjelper nasjonale og internasjonale bedrifter og selskaper med å håndtere risiko knyttet til sin bransje eller samfunnet for øvrig hver eneste dag.  

Akkurat nå har vi spennende muligheter for sommerjobb for ingeniører 

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for din virksomhet? Kontakt oss i dag så hjelper vi deg med risikostyring.

Tillit og risiko

- Hvis vi skal kunne si noe om hva som er trygt og trygt nok, må vi forstå risiko, sier Rune Torhaug i DNV. 

Torhaug har hatt en lang karriere i ulike deler av selskapet, og jobber i dag som selskapets myndighetskontakt mot EU. 

- Vi hjelper våre kunder med å utnytte og optimalisere ny teknologi. Men ny teknologi skaper også nye sårbarheter, særlig innenfor digitalisering. Vi hjelper bedrifter med å redusere risikoen. 

Les også: Kunstig intelligens

Sett fra DNVs ståsted er det i dag to globale, overordnede risiko som gjelder, i tillegg til de bransjespesifikke. Den ene er klimarisikoen og den andre handler om cyber-sikkerhet. 

- Det er veldig mye som står på spill, og det er naturlig at vi spør oss hvilken rolle vi kan og skal spille. Det er mange muligheter for DNV til å kunne knekke den samme koden vi har klart innenfor energi og maritim, på andre områder. Rollen med å bygge tillit, sette standardene og tilrettelegge for at alt fungerer slik det skal, vil bli både viktigere og mer krevende i årene som kommer. 

Kurs og kompetanseheving

DNV er opptatt av kompetanseheving og tilbyr kurs innen alle fagområder og i alle landene vi opererer. Vi tilbyr sertifisering i en lang rekke industrisektorer. Ønsker du å lære mer om risk management og hvorfor det er viktig for din organisasjon? Våre kurs gir deg kunnskap om hvordan din bedrift kan få en sunn og strukturert risikostyring. 

Kurs i risk management

I henhold til de nye ISO-standardene for risk management, kan DNV tilby Kurs i risiko og risikostyring for den som har behov for dette. 

I løpet av kurset vil du forstå hvordan risk management kan hjelpe deg med å gjennomføre og arbeide med risikoanalyser av ditt styringssystem, og prosesser i henhold til ISO-standardenes krav. Gjennom kurset vil du få en innføring i risk management, og praktisk erfaring med å bruke risikostyring som verktøy. Du vil lære hvordan du kan bruke verktøyet til å prioritere og vurdere ressurser og aktiviteter for å oppnå bedriftens mål. I tillegg vil du lære risikoreduserende tiltak. 

Les også: Maskinlæring

Risk management innen HMS

Helse, miljø og sikkerhet er tre punkter som er viktige å håndtere på riktig måte i en bedrift. Dersom HMS ikke håndteres riktig, kan du risikere en usunn og farlig arbeidsplass for dine ansatte. Eksempler på dette kan være ulykker, skader, dårlige arbeidsforhold og arbeidsrelaterte sykdommer. 

DNV kan hjelpe din bedrift med riktig håndtering av HMS. Hos oss vil du finne de mest effektive metodene for å bedre personellsikkerheten i din virksomhet. 

Praktisk risikostyring

Vi hjelper deg med risk management innen HMS, samt å styre risiko ved hjelp av skreddersydde tjenester og optimale metoder. Vi har erfaring fra mange ulike bransjer, og vi kan hjelpe deg med å oppnå bedre resultater innen risikostyring. 

Strategisk risikostyring

I tillegg til de ovennevnte kursene kan vi tilby kurs i strategisk risikovurdering. Kurset gir en generell innføring i virksomhetsstyring når det gjelder prosesser, resultater, visjon og ledelsessystem. Kurset passer for ledere og personell med ansvar knyttet til risikostyring, eller med ansvar for styring av virksomhetens forretningsprosesser og styringssystemer. 

Les også: Etisk hacking

Risk Management fra Synergi Life

Vi kan også tilby programvaren The Risk Management, som kan hjelpe deg og din organisasjon med risk management-prosessen. Denne programvaren vil hjelpe deg med følgende:

  • Strukturere risiko på en effektiv måte 
  • Balansere risikomuligheter
  • Redusere ekstra kostnader 
  • Unngå tap fra uønskede hendelser
  • Prosessere alle deler av risk management

Ønsker du å vite mer om hva programvaren kan gjøre for deg og din organisasjon, kan du kontakte oss direkte eller lese mer om Synergi Life i våre brosjyrer, videoer og andre artikler. Vi legger ut alle våre stillinger på LinkedIn og på Finn. Ved å legge inn jobbvarsel får du e-post når vi legger ut nye stillinger. 

Read these interesting articles regarding DNV and our work

The text is available in both English and Norwegian.

 

Risk Management

 

Risikostyring

 

Renewable energy

 

Fornybar energi

 

Machine learning

 

Maskinlæring

 

Summer jobs for engineers

 

Sommerjobb for ingeniører

 

Cyber security

 

Software development