Dette er DNV

DNV er verdens ledende sertifiserings- og rådgivningsselskap. Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljø. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder over hele verden med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft.

 

DNV er et globalt selskap med 15.000 medarbeidere i over 100 land, 2500 i Norge. Vi jobber med alt fra sertifisering av skip til grønn energiomstilling, cybersikkerhet, pasientsikkerhet, matsikkerhet, fiskehelse, bærekraft, forsvarlig bruk av KI og mye mer.

Verden er i endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi takle de globale utfordringene og omstillingene vi møter.

 

Relevant 160-åring

I 2024 er det 160 år siden vi ble grunnlagt fordi en gruppe forsikringsselskaper trengte en uavhengig vurdering av sjødyktigheten til norske skip. I dag driver DNV med langt mer en sertifisering av skip. Men uansett hvilken bransje vi jobber i er kjernen i vår leveranse like viktig som i vår opprinnelse: Vi skaper tillit mellom ulike parter og sikrer at ting fungerer som de skal – sikkert, forsvarlig, effektivt og bærekraftig. 

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres.

 

Mange selskaper støtter seg på våre uavhengige og upartiske innsikter når de navigerer i et uoversiktlig landskap. Vi hjelper også selskaper med å kvalifisere og kvalitetssikre ny og uprøvd teknologi. Sist, men ikke minst, bruker vi hvert år 5% av omsetningen vår på forskning, utvikling og innovasjon.

 

Norges beste arbeidsgiver

DNV er stemt frem som Norges mest populære arbeidsgiver i Randstads arbeidsgiverundersøkelse for 2024. Nærmere 173.000 respondenter fordelt på 6084 selskaper verden over har svart på undersøkelsen, som er verdens største uavhengige HR-analyse. 

Dette er en annerkjennelse vi setter høyt og er takknemlige for. Selskapet vårt har vokst mye i de siste årene, og vi har mange spennende stillinger innen energi, maritim, cyber security, AI og digital helse som har gjort oss til en attraktiv arbeidsplass.

Vi jobber kontinuerlig for et godt arbeidsmiljø og med å tilby gode utviklingsmuligheter. I DNV er det våre medarbeidere, med deres dype og brede erfaring og kunnskap, som gir liv til vårt formål, vår visjon og vår strategi. Det er deres samlede ekspertise, engasjement og leveranse som gjør en forskjell for våre kunder og samfunnene de opererer i.

 

Mangfold i DNV 

For oss er mangfold både et etisk valg og et forretningsmessig valg. Vi er stolte og glade for at vi har 115 nasjonaliteter representert blant våre ansatte i 100 land. Det gjør oss i stand til å levere bedre tjenester til våre kunder, fordi vi ansetter de flinkeste folkene, uavhengig av hvor de kommer fra eller hva slags bakgrunn de har. Det er også en styrke for oss og våre kunder at vi aktivt jobber for å få mangfold på alle nivåer i selskapet med tanke på alder, kjønn, nasjonalitet, erfaring og tankesett. Du kan lese mer om dette her (engelsk). 

Kort om DNV

 

Vår organisasjon (engelsk)

Les om vår organisasjonsstruktur.

 

Styringen av selskapet (engelsk)

Les om DNVs styringsmodell.

 

Vår ledelse (engelsk)

Sjekk hvem som leder DNV.

 

DNVs styre (engelsk)

Medlemmene i styret for DNV Group AS.