Skip to content

Om DNV

Vårt formål er å sikre liv, verdier og miljø. Med vår unike tekniske ekspertise og uavhengighet bistår vi våre kunder med å forbedre sikkerhet, effektivitet og bærekraft. 

Enten vi godkjenner et nytt skipsdesign, optimerer energiproduksjonen fra en vindmøllepark, analyserer sensordata fra en gassrørledning eller sertifiserer verdikjeden til en matprodusent, hjelper vi våre kunder med å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene deres. Verden er i endring. Vi kan påvirke utviklingen. Sammen skal vi takle de globale utfordringene og omstillingene vi vil møte. 

Vi er verdens ledende klasseselskap og en anerkjent rådgiver for maritim industri. Til verdikjedene for energiforsyning (fornybar energi, olje og gass og energistyring) leverer vi testing, sertifisering og tekniske rådgivningstjenester. Som et av verdens ledende sertifiseringsorganer hjelper vi selskaper å demonstrere at det høy kvalitet som kjennetegner organisasjonen, produktene, produksjonsstedene og leverandørene deres. 

Vi er også en verdensledende leverandør av digitale løsninger for risikostyring, sikkerhet og ytelse for skip, rørledninger, prossessanlegg, havinstallasjoner, elektrisitetsnett, smarte byer og lignende. Til et bredt spekter av industrier, deriblant helse, leverer vi programvare, cyber sikkerhetsløsninger og en åpen og sikker plattform for deling av industridata, Veracity. Til sammen understøtter alt dette våre kunders digitalisering av stadig flere forretningskritiske aktiviteter. 


DNV GL blir DNV 

1. mars 2021 ble DNV GL til DNV. Her kan du få svar på ofte stilte spørsmål om hva det innebærer. Du kan også lese mer om dette i pressemeldingen, eller kontakte oss hvis du har flere spørsmål eller kommentarer.


Formål, visjon og verdier

Siden vi er et internasjonalt selskap med engelsk som felles konsernspråk, oversetter vi ikke formuleringene av visjon og verdier til lokale språk, men bruker de originale engelske formuleringene i alle land. Men formålet vårt uttrykker vi gjerne på norsk siden det var originalspråket. I god tid før alle andre selskaper begynte å snakke om "purpose" ble nemlig Det Norske Veritas i 1864 etablert som en stiftelse, og i henhold til stiftelsesloven må en stiftelse må ha et klart definert formål, som opprinnelig ble formulert som "å arbeide for sikkerhet til sjøs". Etterhvert som vi også vokste innen landbasert industri og næringsliv ble formålet med stiftelsen formulert som "å sikre liv, verdier og miljø". Det ble senere oversatt til engelsk, og nå bruker vi disse begrepene:

Our purpose is to safeguard life, property and the environment. Our vision is to be a trusted voice to tackle global transformations. Our values are beliefs that shape our performance; these ideals are the behaviours expected of all employees in DNV: 

We care for each other, our customers, our planet, and we take care of ourselves. 

We dare to explore, to experiment, to be different, and to be courageous, curious and creative. 

We share our experience and knowledge. We collaborate with each other and our customers, and we continue to grow and develop as a result.

Kort om DNV

 

Vår organisasjon

Les om vår organisasjonsstruktur.

 

Styringen av selskapet

Les om DNVs styringsmodell.

 

Vår ledelse

Sjekk hvem som leder DNV.

 

DNVs styre

Medlemmene i styret for DNV Group AS.

Forskning og utvikling

Mange selskaper støtter seg på våre uavhengige og upartiske innsikter når de navigerer i et uoversiktlig teknologilandskap. Vi hjelper også selskaper med å kvalifisere og kvalitetssikre ny og uprøvd teknologi. Sist, men ikke minst, bruker vi hvert år 5% av omsetning vår på forskning, utvikling og innovasjon.


Mangfold i DNV 

For oss er mangfold både et etisk valg og et forretningsmessig valg. Vi er stolte og glade for at vi har 115 nasjonaliteter representert blant våre ansatte i 100 land. Det gjør oss i stand til å levere bedre tjenester til våre kunder, fordi vi ansetter de flinkeste folkene, uavhengig av hvor de kommer fra eller hva slags bakgrunn de har. Det er også en styrke for oss og våre kunder at vi aktivt jobber for å få mangfold på alle nivåer i selskapet med tanke på alder, kjønn, nasjonalitet, erfaring og tankesett. Du kan lese mer om dette her

DNV har publisert en «Gender Equality Statement» i tråd med likestillings- og diskrimineringsloven, paragraf 26