Artificial intelligence

Many engineer students choose fields relating to artificial intelligence. It is said that robotics and artificial intelligence are the future, and that we will find many jobs disappearing because of this, for example surgeons or factory workers.

You can read this text in Norwegian here

For the latter, we have already seen major changes, and many think there may be an increased risk of fewer jobs in certain industries in the future, making automation seem threatening.

This must not necessarily be true. We need someone to develop, install, instruct and build these robots. This is where engineers come in, as well as workers being replaced with robots.

What is artificial intelligence?

In short, artificial intelligence is "intelligent" computer systems capable of solving problems, as well as learning from their own mistakes and experiences. Such computer systems are developed using theoretical and experimental data tools to study intelligent behaviour. Based on the results, we develop intelligent computer systems.

Another aspect of artificial intelligence is that we create algorithms to sort large amounts of data. Examples may be the algorithms of search engines like those used by Google. Search engines sort a wealth of information, to give the user a match for the keyword he or she has entered.

Today, there is great emphasis on computer systems and artificial intelligence, as we believe artificial intelligence is a major part of our future. So, doubtless there will be an increasing need for engineers in this field.

Combining artificial and human intelligence

Even though the surgeon's hands can be replaced with a machine, we still need someone with the knowledge of a surgeon to instruct a robot to perform the right job. We have already seen examples where the surgeon himself controls the robot from a computer. Just watch this video...

Engineers in the field of artificial intelligence

In other words, we need to combine artificial intelligence with human intelligence for the job to be performed properly. This means that in the future, there will be an increasing need for engineers educated in artificial intelligence. As an engineer in this field, you will be one of those who can help create our future. If you wish to learn more about this subject, you should study computer technology, robotics and cybernetics, computer science, or other areas related to data and information technology.

Do you want to develop as an engineer?

If you want to develop as an engineer in computer technology and artificial intelligence, DNV GL can help you. Whether you are a student or a graduate engineer, you will become part of our team by becoming a part of something bigger.

Our purpose is to safeguard life, property and the environment, and so we enable other companies to improve the security and sustainability of their businesses. We work globally. That is, we operate in over 100 countries with dedicated professionals helping our customers make the world safer, smarter and greener.

Our main sectors are:

If you are a graduate engineer in computer technology, artificial intelligence or any of the above areas, we can offer unique career opportunities. We believe that a career constitutes a long process where one will learn a lot on the way. With us, you will have the opportunity to manage your own career and your own goals, and we want you to be curious and willing to learn. You can read more about our career model here.

We also offer a trainee program for those who want training in your field.

Apply for a job in DNV GL

DNV GL offers engineers unique career opportunities in the global sector, where you will get the chance to create something bigger than the technology of today. So if you believe that robotics and artificial intelligence are a big part of the future, we want you on our team.

Do you want to know more about what we do in DNV GL, and what vacancies we have? We post all our vacancies on LinkedIn and on Finn, and if you want to keep up, you can turn on notifications. On our website, you can read more about what we do and why you should join us.

Intelligente agenter som tar over verden?

Det sies at robotikk og kunstig intelligens er fremtiden og at vi vil oppleve at mange arbeidsplasser forsvinner som følge av dette. Eksempler som nevnes er kirurger og fabrikkarbeidere. For sistnevnte yrke har vi sett store endringer allerede, og derfor diskuteres det om det kan være økt fare for færre arbeidsplasser innenfor visse industrier i fremtiden. Automatisering virker dermed truende. 

Dette behøver ikke nødvendigvis å stemme. Vi trenger nemlig noen som kan installere, programmere og bygge disse robotene. Det er her ingeniørene, samt de som er utdannet i de respektive yrkene robotene potensielt kan overta, kommer inn. 

Les også: Sommerjobb for ingeniører

Hva er egentlig kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er «intelligente» datasystemer som er i stand til å løse problemer, samt lære av egne feil og erfaringer. Slike datasystemer blir utviklet ved at vi benytter teoretiske og eksperimentelle dataverktøy til å studere intelligent atferd. Resultatene av dette bruker vi blant annet til å utvikle intelligente datasystemer. 

Maskinlæring og Artificial Intelligence (AI) kan skape verdi av tilgjengelig data på en måte som ikke var mulig før. På kort tid kan enorme mengder data analyseres og mønstre kan avdekkes. Gjort riktig, kan tidkrevende prosesser automatiseres og gjøres mer konsistente. Dette kan forbedre bedriftens inntjening og skape nye inntektsstrømmer, samtidig som sikkerheten økes. 

Les også: Maskinlæring

Fallgruver innen kunstig intelligens

- Maskinlæring kan bidra til å øke kunnskapen innenfor et fagområde. Hvis det blir brukt riktig, kan det hjelpe oss med å oppdage sammenhenger vi ikke var klar over og som ikke er dekket av eksisterende teori, sier Justin Fackrell og Martin Høy.

Fackrell og Høy arbeider som data scientists i DNV GL, og er blant selskapets fremste eksperter på AI-teknologi. Ifølge de to ekspertene er det mange grunner til at det kan være klokt å trå varsomt i dette landskapet:

- Kunstig intelligens brukes mye innen markedsføring og forbrukerteknologi, men der der det ofte begrensede konsekvenser hvis løsningen er upresis. Bruker man derimot maskinlæring til å ta beslutninger om når man skal vedlikeholde kritiske systemer på en oljeplattform, er det livsviktig at løsningen er riktig. Hvis prediksjonen er feil, kan den ytterste konsekvensen bli at liv og verdier går tapt, sier Fackrell. 

Det er for eksempel mange år siden man kunne lese at de første selvkjørende bilene «trolig var like rundt hjørnet», men etter flere år med testing er det fortsatt uklart når de blir en del av trafikken rundt oss. 

- Dette er et eksempel på at når man forsøker å introdusere AI-teknologi på områder der det har høye konsekvenser hvis datamodellen gjør feil, så går utviklingen saktere enn på andre områder, sier Fackrell. 

- Blant våre kunder innenfor helse, infrastruktur og industri er det mange som ivrer etter å ta i bruk kunstig intelligens for å bli bedre. De vil møte utfordringer, og må ha et bevisst forhold til kombinasjonen av kunnskap om modellen og området den skal brukes på, forteller Høy. 

For å kunne ta teknologien i bruk, må man ha kunnskap om hvor dataene kommer fra, modellen som brukes og hva som kan gå galt. Her kommer DNV GL inn i bildet, og det er ingen tvil om at det vil være et økende behov for ingeniører på nettopp dette feltet. 

Å kombinere kunstig intelligens med menneskelig intelligens

Selv om kirurgens hender kan byttes ut med en maskin, vil vi likevel behøve noen som har kunnskapen til en kirurg for å programmere roboten til å utføre riktig jobb. Vi har allerede sett eksempler der kirurgen selv styrer roboten fra en datamaskin. Se bare på denne videoen 

Ingeniører innen kunstig intelligens

Med andre ord trenger vi å kombinere kunstig intelligens med menneskelig intelligens for at jobben skal bli utført riktig. Dette betyr at det i fremtiden vil være et økende behov for ingeniører utdannet innen kunstig intelligens. Som ingeniør på dette feltet vil du være en av dem som kan være med på å skape fremtiden vår. Ønsker du å lære mer om dette emnet, bør du velge studieretninger som datateknologi, robotikk og kybernetikk, informatikk eller andre studier relatert til data- og informasjonsteknologi. 

Les også: Fornybar energi

Ønsker du å utvikle deg som ingeniør?

Ønsker du å utvikle deg som ingeniør innen datateknologi og kunstig intelligens, kan vi i DNV GL hjelpe deg med dette. Enten du er student eller ferdig utdannet ingeniør, vil du bli en del av noe større hos DNV GL.

Vi har et mål om å sikre liv, verdier og miljøet, og derfor gjør vi det mulig for andre selskaper å forbedre sikkerheten og bærekraftigheten i deres virksomheter. Vi jobber globalt. Vi opererer i over 100 land med dedikerte fagfolk som hjelper våre kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. 

Les også: Etisk hacking

Søk jobb i DNV GL

Er du nyutdannet ingeniør innen datateknologi, kunstig intelligens eller noen av de ovenstående områdene, har vi noen unike karrieremuligheter å tilby. Vi mener at en karriere utgjør en lang prosess, der en skal lære mye på veien. Hos oss vil du få mulighet til å styre din egen karriere og dine egne mål, og vi ønsker at du er nysgjerrig og lærevillig. 

Våre hovedområder er:

Vi legger ut alle våre stillinger på LinkedIn og på Finn. Ved å legge inn jobbvarsel får du e-post når vi legger ut nye stillinger. 

Read these interesting articles regarding DNV and our work

The text is available in both English and Norwegian.

 

Risk Management

 

Risikostyring

 

Renewable energy

 

Fornybar energi

 

Machine learning

 

Maskinlæring

 

Summer jobs for engineers

 

Sommerjobb for ingeniører

 

Cyber security

 

Software development