Merverdirevisjon og digital reise

Det å finne riktig sertifiseringsorgan er viktig. Med DNV har du en dedikert partner med et pålitelig merke som er engasjert for å levere verdi ved revisjon, gi opplæring til å ta tiltak og skape en digital kundeopplevelse.

Itelligence and business analytics  with key performance indicators dashboard concept

Våre fagfolk er vår største verdi. Enten som del av ditt revisjonsteam eller ved at du har nytte av deres kunnskap og erfaring for å utvikle opphavsrettslig beskyttet revisjonsmetodelære eller digitale verktøy – vi streber etter å støtte deg på alle stadier av sertifiseringsprosessen.

Egenvurderingsprogram

Vårt egenvurderingsprogram dekker de vanligst brukte standardene og gjør at du kan teste hvor godt du kjenner en spesifikk standard og kan vurdere beredskapen til ditt ledelsessystem. Den scorede vurderingen avslører hvor du kan ha mangler og hvor det er nødvendig med forbedringer. Opprett en baselinje og benkemerke for ulike steder internt. Eller sett kvantitative mål for et spesifikt område og mål fremdriften som gjøres regelmessig. Uansett ditt behov gir selvvurderingen detaljert innsikt i din forståelse eller ytelse og grad av kontroll.

Boost My Audit

Med det digitale verktøyet Boost My Audit kan du konsentrere deg om temaer som er avgjørende for at virksomheten din skal lykkes. Bla gjennom de vanligste fokusområdene etter standard, virksomhetsrisiko og forretningsprosess. Filtrer etter bransje, eller finn ut hvilke av FNs bærekraftsmål og ESG-dimensjoner hvert fokusområde støtter. De vedlagte sjekklistene hjelper deg med å forberede deg på en kommende ekstern tredjepartsrevisjon fra DNV eller veileder deg i dine interne revisjonsprosesser. 

Risk Based Certification™-revisjonsmetodelære

Bedrifter blir stadig utfordret til å håndtere nye, komplekse problemstillinger og samtidig oppfylle eksisterende krav. Kontrollen blir stadig strengere, og interessentene krever bevis på resultatene. Vi bruker beste praksis for revisjonsteknikker, eksterne og virtuelle leveringsmetoder og vår egenutviklede Risk Based Certification®-metodikk. Den risikobaserte tilnærmingen vår hjelper deg med å sikre samsvar med den valgte standarden og forbedre hvordan ledelsessystemet støtter virksomhetens mål. Du velger emner (fokusområder) som er kritiske for virksomhetens suksess. Samtidig som DNVs revisorer kontrollerer samsvar med den valgte standarden, sjekker de også hvor godt ledelsessystemet fungerer på disse fokusområdene.

eAdvantage

Det nettbaserte eAdvantage-dashbordet gir deg en omfattende oversikt over revisjonsaktivitetene, slik at du effektivt kan administrere hele sertifiseringsprosessen. Du får tilgang til omfattende revisjonsinformasjon for alle sertifiserte anlegg, kan umiddelbart sjekke prosjektstatus og spore og lukke revisjonsfunn. Du kan tilpasse dashbordet, sammenligne anlegg og enkelt dele visninger for å fremheve det som er viktigst for deg.

Blockchain certificates 

Alle ledelsessystem- og produktsertifikater som er utstedt av DNV er merket med en unik digital ID og sikkert lagret i blokkjeden. Dette gjør vi for å hjelpe kundene til å minimere forfalskede sertifikater og gi pålitelig transparens til dine interessenter. Alle kan kontrollere gyldigheten og siste status ved å skanne sertifikatets QR-kode eller søke på våre offentlige nettsider.

eCertMark

Denne appen er en fullstendig selvbetjeningsløning der kunder kan administrere sine gjeldende sertifiseringsmerker. Med øyeblikkelig tilgang til merker kan du administrere og laste ned merker for digital bruk og til utskrift. Veiledningsdokumenter hjelper deg til å påføre og bruke merkene i samsvar med sertifiseringsreglene.

Lumina™

Vårt opphavsrettslig beskyttede benkemerkingsverktøy for forretningsintelligens, som forvandler kunders revisjonsdata til muligheter. Appen gir kunder innikt fra vår løpende analyse av ledelsessystemets ytelsesdata fra tusenvis av sertifiserte selskaper. Søk Du vår dessuten statistikk på høyt nivå over svikt for enhver gitt standard og bruke innsikten til å utvide ditt ledelsessystem til nye standarder. Lumina inkluderer dessuten intern benkemerking, trendanalyse og fremmer detaljert planlegging av forbedringsbanen.

Alle våre digitale verktøy er tilgjengelige fra Veracity, vår kundeportal. Kunder kan enkelt få tilgang til sine applikasjoner med en enkel innlogging Ved å gi en øyeblikkelig tilgang til dine aktiva og mer kunnskap, jobber vi for å legge til verdi til hver revisjon og din sertifiseringsreise.