Skip to content

Merverdirevisjon og digital reise

Det å finne riktig sertifiseringsorgan er viktig. Med DNV har du en dedikert partner med et pålitelig merke som er engasjert for å levere verdi ved revisjon, gi opplæring til å ta tiltak og skape en digital kundeopplevelse.

Våre fagfolk er vår største verdi. Enten som del av ditt revisjonsteam eller ved at du har nytte av deres kunnskap og erfaring for å utvikle opphavsrettslig beskyttet revisjonsmetodelære eller digitale verktøy – vi streber etter å støtte deg på alle stadier av sertifiseringsprosessen.

Egenvurderingsprogram

Vårt egenvurderingsprogram dekker de vanligst brukte standardene og gjør at du kan teste hvor godt du kjenner en spesifikk standard og kan vurdere beredskapen til ditt ledelsessystem. Den scorede vurderingen avslører hvor du kan ha mangler og hvor det er nødvendig med forbedringer. Opprett en baselinje og benkemerke for ulike steder internt. Eller sett kvantitative mål for et spesifikt område og mål fremdriften som gjøres regelmessig. Uansett ditt behov gir selvvurderingen detaljert innsikt i din forståelse eller ytelse og grad av kontroll.

Boost My Audit

Boost My Audit- og forbedringsprestasjoner for å utvikle høyeffektive ledelsessystem som støtter dine forretningsmål. Vårt digitale verktøy, Boost My Audit, gjør det mulig å konsentrere seg om de områdene som er viktigst for din virksomhet. Bla gjennom de mest vanlige fokusområdene etter standard, foretaksrisiko eller virksomhetsprosess. Filtrer etter industrisektor for å identifisere de som er mest anvendelige for din virksomhet.  De vedlagte sjekklistene styrer din interne revisjonsprosess og hjelper deg med å forberede en hvilken som helst tredjeparts ekstern revisjon av DNV. 

Risk Based Certification™-revisjonsmetodelære

Dagens organisasjoner granske alltid nøye og bes om å demonstrere ytelsen til sine egne operasjoner og enda videre utover dette. Vi benytter beste praksis revisjonsteknikker, fjerne og virtuelle leveringsmetoder ved bruk av vår opphavsrettslig beskyttede Risk Based Certification®-metodelære. Vår risikobaserte metode hjelper deg til å forbedre ledelsessystemets evne til å støtte dine forretningsmål. Ved å velge nøkkelfokusområder før revisjonen, kan vi måle ytelsen mot utvalgt(e) standard(er), samtidig som vi også sjekker hvor godt ditt ledelsessystem støtter områdene som er kritiske for din forretningssuksess.

eAdvantage

Vår applikasjon, som gir en fullstendig oversikt over revisjonsaktiviteter, gjør at du kan administrere ende-til-ende-sertifiseringsprosessen. Få omfattende revisjonsinformasjon for alle sertifiserte steder, øyeblikkelig tilgang til prosjektstatus, sporing og lukking av alle revisjonsfunn. Du kan tilpasse dashbordet personlig, sammenligne steder og dele visninger for å fremheve det som betyr mest.

Blokkkjedesertifikater

Alle ledelsessystem- og produktsertifikater som er utstedt av DNV er merket med en unik digital ID og sikkert lagret i blokkjeden. Dette gjør vi for å hjelpe kundene til å minimere forfalskede sertifikater og gi pålitelig transparens til dine interessenter. Alle kan kontrollere gyldigheten og siste status ved å skanne sertifikatets QR-kode eller søke på våre offentlige nettsider.

eCertMark

Denne appen er en fullstendig selvbetjeningsløning der kunder kan administrere sine gjeldende sertifiseringsmerker. Med øyeblikkelig tilgang til merker kan du administrere og laste ned merker for digital bruk og til utskrift. Veiledningsdokumenter hjelper deg til å påføre og bruke merkene i samsvar med sertifiseringsreglene.

Lumina™

Vårt opphavsrettslig beskyttede benkemerkingsverktøy for forretningsintelligens, som forvandler kunders revisjonsdata til muligheter. Appen gir kunder innikt fra vår løpende analyse av ledelsessystemets ytelsesdata fra tusenvis av sertifiserte selskaper. Søk Du vår dessuten statistikk på høyt nivå over svikt for enhver gitt standard og bruke innsikten til å utvide ditt ledelsessystem til nye standarder. Lumina inkluderer dessuten intern benkemerking, trendanalyse og fremmer detaljert planlegging av forbedringsbanen.

Alle våre digitale verktøy er tilgjengelige fra Veracity, vår kundeportal. Kunder kan enkelt få tilgang til sine applikasjoner med en enkel innlogging Ved å gi en øyeblikkelig tilgang til dine aktiva og mer kunnskap, jobber vi for å legge til verdi til hver revisjon og din sertifiseringsreise.