Sertifiseringsprosessen

Bruk av sertifiseringsmerker

Sertifisering av DNV etter internasjonale eller nasjonale standarder demonstrerer ditt engasjement for kontinuerlig forbedring og vedvarende forretningsytelse. Denne oppnåelsen er mer enn en billett til å foreta handel. Kommunisering av ditt engasjement på markedet kan hjelpe til med å bygge interessenters tillit og tillit til merket.

Selskaper som oppnår DNV-sertifisering har rett til å bruke relevante sertifiseringsmerke(r). Merket er designet spesifikt for formålet med å visuelt og tydelig kommunisere din oppnåelse til markedet. Sertifiseringsmerket kan brukes på mange måter, fra digitale applikasjoner til markedsføringsmaterialer og selskapsbygninger.

Typisk eksempel på look og følelse av DNVs sertifiseringsmerke for ledelsessystem:


Det finnes visse begrensninger for bruken av sertifiseringsmerket for sertifiseringsstandarder for ledelsessystem. En viktig betingelse er å unngå bruk av merket på noen måte som kunne indikere at produktet eller tjenesten som leveres er sertifisert. Merket ovenfor er derfor ikke tillatt for bruk på

  • Produkt- og produktpakning (inkludert medfølgende informasjon)
  • Sertifikater, samsvarserklæringer, rapporter osv. som et resultat av tjenester som leveres av sertifikatinnehaveren (f.eks. testing og kalibreringsaktiviteter, inspeksjoner, vurderinger osv.)

DNV har etablert retningslinjer og regler for bruk av sine sertifiseringsmerker. Det distribueres i vår online eCertMark-plattform sammen med gjeldende merker for sertifiserte kunder. Kunder har alltid siste gjeldende merker og veiledning om riktig bruk av merkene.

Bruk av DNV-påskrift – et alternativ til merket

Et alternativ til bruken av sertifiseringsmerket er å bruke påskriften. Det kan generelt påføres der sertifiseringsmerket kan brukes. Men påskriften skal i tillegg brukes der merket har sine restriksjoner som opplistet ovenfor, unntatt på produkter.

Betingelser og veiledning for bruk av påskriften dekkes som en del av DNV-veiledningsdokumentene som finnes i eCertMark-applikasjonen som er aktivert for kunder.

Typisk eksempel på administrasjonssystempåskriften:

MSC certmark 217