Lumina™: Forbedring gjennom bevissthet

Lumina™ gir ytelsesbenkemerking som forvandler dine revisjonsdata til muligheter. Ved bruk av Big Data-analyse kan vi tilby en unik innsikt i administrasjonssystemytelsen til selskaper som ditt.

Lumina-verktøyene gir øyeblikkelig innsikt i ledelsessystemets ytelse. Administrer og benkemerk din totale ytelse, identifiser forbedringsbaner og gjør det mulig med beslutningstaking. Se hvordan du ligger an i forhold til konkurrenter og forstå risikoområdene for enhver standard og industri.

Innsikten som deles, stammer fra analysering av revisjonsfunn fra 70.000 kunder over hele verden. Lumina, som analyserer informasjonen som er skjult i revisjonsdataene til ditt selskap, benkemerker ditt selskap i forhold til tusenvis av andre over hele verden. Analysen er basert på vår database med mer enn 2,3 millioner revisjonsfunn, som økes med 350.000 funn hvert år.

Med den oppgraderte versjonen av Lumina får du til og med enda mer. Med tilgang til statistikk over svikt i enhver industri kan du sammenligne ditt ledelsessystem med et bredere benkemerke. Du vår dessuten statisikk på høyt nivå over svikt for enhver gitt standard og bruke innsikten til å utvide ditt ledelsessystem til nye standarder.

Lumina er gratis for DNV-kunder. Innsikten som deles gjennom online dashbord kan enkelt fylles ut med ekstra benkemerkerapporter. Lumina gjør at du kan vite hvor du bør forbedre deg og hvordan du tar tiltak.