Skip to content

Sertifikater trygt lagret

Uforanderlig, øyeblikkelig og forsikret

Alle våre administrasjonssystem-, produkt- og forsyningskjedesertifikater er lagret og oppdatert i en sikker privat blokkjede. Det gjør at hvem som helst øyeblikkelig kan bekrefte at et sertifikat er gyldig og oppdatert.

Alle våre ledelsessystemer, produkter og forsyningskjedesertifikater lagres i DNVs sikre sertifikatlagring i en privat Azure-sky. Det gjør at hvem som helst umiddelbart kan bekrefte at et sertifikat er gyldig og oppdatert.

Folk gjør forretninger med selskaper de stoler på. DNV har jobbet med å bygge tillit i mer enn 160 år. Ved å sørge for at alle sertifikater utstedt av DNV er sikkert lagret og sporbare til enhver tid, kan kundene våre være transparente og vise at de overholder regler og standarder som interessentene deres kan stole på.

Om DNVs sikre lagring av sertifikater

DNV utsteder og lagrer alle sertifikater digitalt i en privat Azure-sky. Dette gir økt informasjonssikkerhet og sikrer at sertifikatene er tilgjengelige for validering når som helst. Parallelt administreres detaljene for hvert sertifikat i DNVs produksjonssystem.

Bare DNV kan opprette nye sertifikater og oppdatere data, mens alle kan få tilgang til den sikre lagringen for å validere sertifikatstatus og -detaljer.

Slik fungerer det

Når et sertifikat er utstedt, digitaliseres dataene, og en digital identitet tilordnes hver sertifikat. Alle sertifikater er merket og er sporbare. Originalen er sikkert lagret i nettverket over datamaskiner i blokkjeden, som sammen henvises til som noder.

Sertifikatdataene er administrert parallelle i vårt produksjonssystem. Alt i alt skaper dette en uforanderlig transaksjon, som er sikker og høyst transparent, noe som gjør det lett å avdekke bedrageri, da teknologien vil eksponere eventuelle utløpte eller forfalskede sertifikater.

Kontrollere et sertifikats gyldighet

Alle sertifikater har en innebygd QR-kode som, når den skannes med en mobil enhet, starter et oppslag i DNVs sikre sertifikatlager. Hvem som helst kan når som helst sjekke og verifisere et selskaps påstander om et gyldig sertifikat, dets omfang og detaljer. Dette kan også sjekkes ved å bruke den offentlige sertifikatsjekkeren på DNVs nettsted.

More information

  How do I validate a certificate?

How do I validate a certificate?

See our quick guide.