Skip to content

Tjenester innen havbruk

NYTEK-forskriften har som hovedformål å begrense rømming av oppdrettsfisk og sikre tilfredsstillende teknisk stand på lokalitetene. Vi tilbyr alle akkrediterte tjenester knyttet til NYTEK-forskriften.

Kontakt oss

Liv Solveig Olafsson

Liv Solveig Olafsson

Head of Section Technical Aqua Services

Har du spørsmål om tjenestene?

Kontakt oss her