Skip to content

Landbasert anlegg – NS 9416

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg skal bidra til å forebygge rømming av fisk fra landbaserte akvakulturanlegg. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2018.

Forskriften stiller krav til innehavere av akvakulturtillatelse samt  produsenter, leverandører, sertifiseringsorganer, prosjekterende og utførende foretak og inspeksjonsselskaper tilknyttet landbaserte akvakulturanlegg.

Landbaserte anlegg

Eksisterende landbaserte anlegg må dokumentere forsvarlig teknisk standard i en rømningsteknisk rapport, hvor Fiskeridirektoratet deretter utsteder en brukstillatelse. For eksisterende anlegg må denne brukstillatelsen være på plass innen 1. januar 2021. For nye landbaserte anlegg prosjektert etter 1. januar 2018 må brukstillatelsen foreligge før fisk kan settes ut i anlegget. DNV kan med vårt akvafaglige og tekniske personale levere en fullverdig rømningsteknisk rapport som vil ivareta komplette krav til kompetanse og innhold. Rapporten vil inneholde: 

  • En tilstandsanalyse av anlegget, som vil følge « Veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg» (Veilederen er forventet klar fra Fiskeridirektoratet 1.juli, med påfølgende høringsrunde)
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget
  • Risikovurdering for drift av anlegget og leveranse av fisk
  • Geoteknisk vurdering
  • Vedlikeholdsplan

Krav til sertifisering av komponenter 

Forskriften stiller krav til at komponenter skal være prosjektert, produsert og montert i samsvar med krav i NS 9416:2013. Videre stilles det krav om at kar, slanger og rør skal være produktsertifiserte av et akkreditert sertifiseringsorgan. Produktsertifikatet viser at komponenten er prosjektert og produsert i samsvar med NS 9416:2013 og at produksjonen er underlagt kontroll. Det stilles videre krav om produktdatablad for komponenter, og spesifikt er det krav om brukerhåndbok for kar, dødfisksystem, alarmsystem og hovedavløpsperre. DNV var tidlig igang med godkjenningen og er siden desember 2017 akkreditert for produktsertifisering av kar, slanger og rør. DNV kan med utgangspunkt i vår akvakulturkompetanse tilby produktsertifisering til produsenter og leverandører av akvakulturkomponenter verden over.  For eksisterende landanlegg dekker forskriften de komponenter som tas i bruk etter 1.januar 2018. For nye landanlegg dekker den alle komponenter.

 

Fiskeridirektoratet

Les mer på Fiskeridirektoratets sider

 

Lovdata

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk