Skip to content

Kartlegging av sjøarealer

DNV kartlegger områder tiltenkt havbaserte næringer, herunder akvakultur.

DNV kartlegger områder tiltenkt havbaserte næringer, herunder akvakultur. Grundig kartlegging kan oppklare interessekonflikter som nærhet til fiskefelt, rør- og kabelgater, skipsled mm. Bølgehøyder kan beregnes for hele regioner og vil belyse hvilke områder som er innenfor bruksbegrensingene til eksempelvis flåte og flytekrage. Vår kartleggingstjeneste gir et bedret beslutningsgrunnlag for produksjonsplanlegging og ved etablering av lokalitet, samt bidrar til optimalisering av arealutnyttelse og plassering av anlegg.  Leveransen inneholder bl.a. visualisering med høyoppløselige skisser av ditt valgte område og kan suppleres med 3D-modeller i web-grensesnitt. Dokumentasjonen fungerer effektivt som underlag til søknadsprosesser, til offentlige instanser og andre interessenter. 

Kartlegging kan omfatte følgende:  

Arealplaner og grenser
Verneplaner
Dybdedata 
Bølgehøyder inkludert havsjø 
Oppdrettsanlegg 
Fiskefelt 
Brakkleggingssoner
Rør- og kabelgater 
Skipsled 
Instrumentplasseringer
Egne plot, Olex-kart, 3D CAD-modeller kan inkluderes