Skip to content

Konstruksjonsdeler til fortøyning

Vi sørger for at konstruksjonsdelene i dine fortøyninger overholder de kravene til sikkerhet som er skissert i NYTEK.

Konstruksjonsdeler fortøyning, NYTEK kapittel 4 

I 2012 kom følgende krav i NYTEK: 

§ 12.Betingelse for bruk 
§ 13.Krav om produktsertifisering

Vi sørger for at produsenter og leverandører overholder den sikkerheten som regelverket krever for konstruksjonsdeler til fortøyning for havbruksnæringen.