Lokalitetsundersøkelse

Lokalitetsundersøkelsen er arbeidet som leder til fastsettelsen av dimensjonerende verdier for bølgehøyder, strømforhold og andre relevante miljøkrefter på en lokalitet.

Lokalitetsundersøkelse, NYTEK kapittel 3

I 2012 kom følgende krav i NYTEK: 

§ 9.Krav til lokalitetsundersøkelse

§ 10.Krav til organ som utfører lokalitetsundersøkelse

§ 11.Lokalitetsrapport

Lokalitetsundersøkelsen er arbeidet som leder til fastsettelsen av dimensjonerende verdier for bølgehøyder, strømforhold og andre relevante miljøkrefter på en lokalitet. Resultatene av disse undersøkelsen samles i en lokalitetsrapport. Dette er den viktigste rapporten for videre arbeid med kravene som stilles i NYTEK-forskriften. Den setter rammer for bruk og dimensjonering av teknisk utstyr. 

Lokalitetsrapporter fra DNV inneholder nyttig og relevant informasjon om de gjeldene miljøforhold. På bakgrunn av denne kan oppdretter tilpasse sitt kvalitetssystem med prosedyrer og rutiner, samt få utført nødvendige risikoanalyser.