Skip to content

Hovedkomponentbevis

Forleng levetiden på flytekrager og flåter ved å gå til anskaffelse av et hovedkomponentbevis.

Krav til komponenter, NYTEK kapittel 4

I 2012 kom følgende krav i NYTEK:

§ 15.Unntak fra krav om produktsertifisering – Hovedkomponentbevis

Forleng levetiden på flytekrager og flåter ved å gå til anskaffelse av et hovedkomponentbevis. NYTEK § 15 åpner for at flytekrager og flåter levert før 2004 skal kunne brukes videre i tre år av gangen så sant de er i en tilstand som fremdeles gjør dem egnet for oppdrett.