Skip to content

Dyrefôr og ingredienser - GMP+ FSA, FAMI-QS og FSSC 22000

Forbedre metodene for å identifisere og administrere matsikkerhetsrisikoer og oppfyll alltid kundenes forventninger.

Sertifisering av et ledelsessystem for dyrefôr- og ingredienssikkerhet demonstrerer ditt engasjement for en bærekraftig og sikker matkjede, konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape transparent og bærekraftig forretningsytelse og skaper konsumenttillit til matkjeden.

Hva er dyrefôr og ingredienser - GMP+ FSA, FAMI-QS og FSSC 22000

Disse er tre uavhengige, men relaterte standarder eller koder som krever krav for implementering av tiltak som er nødvendige for å sikre fôrsikkerhet og kvalitet på produkter som er produsert i prosesser.

For av selskaper i enhver industri er standarden basert på et antall kvalitetsstyringsprinsipper, inkludert en sterk kundefokus, motivasjon og implikasjon av toppledelse, prosessmetode og kontinuerlig forbedring. Alle tre krever identifisering og dokumentering av de spesifikke fôrsikkerhetsfarene – relatert til endelig mat- eller fôrprodukt – og de relevante kontrolltiltakene etter HACCP (fareanalyse og kritiske kontrollpunkter)-prinsippene

GMP+ FSA

GMP+ International B.V. (tidligere kjent som: The Dutch Animal Feed Board (PDV)) har utviklet GMP+ Feed Safety Assurance. GMP + FSA er en fullstendig modul for sikring av fôrsikkerhet på alle områder i fôrkjeden. Basert på behovene i praksis har flere komponenter blitt integrert i GMP + FSA-modulen, basert på kravene til kvalitetsstyringssystemet (ISO 9001), HACCP, produktstandarder, sporbarhet, overvåkning, forutsetningsprogrammer, kjedemetode og tidlig advarselsystem. I tillegg kan laboratorier som utfører analyser være sertifisert og/eller registrert.

FAMI-QS

FAMI-QS er et globalt ledelsessystem for kvalitet og fôrsikkerhet for sekoren med spesialitetsfôringredienser. FAMI-QS-koden gir krav for implementering av tiltak som er nødvendige for å sikre fôrsikkerhet og kvalitet på produkter, ingredienser som er laget med kjemiske, biobehandlings-, gruvedrifts-, ekstraksjons-, blande- og formuleringsprosesser. Koden inkluderer dedikerte HACCP-planer for prosessene under omfanget og er innjustert med ISO høyt nivå-struktur for ledelsessystemer og forutsetningsprogrammene ISO/TS 22002 – del 6 og FSMA CGMP Animal Food.

FSSC 22000

FSSC 22000 sertifiseringsprogram, utviklet av Foundation for Food Safety Certification, inkluderer også en modul for fôrsikkerhet. Det er basert på ISO 22000 og er innjustert med ISO høyt nivå-struktur; det bygger på forutsetningsprogrammer, slik som detaljert i dyrefôrspesifikke ISO TS 22002-6 og inkluderer HACCP-prinsipper.

Fordeler med å bli sertifisert

Ved å oppnå sertifisering kan selskapet ditt demonstrere garanti om at dyrefôr og dyrefôringredienser oppfyller de juridiske reglene og forskriftene som er avtalt med partene i kjeden. Sertifiseringen gjør at organisasjonen din kan:

Opprette tillit til systemet ytelse internt og eksternt ved å bruke passende styringsprinsipper innenfor organisasjonen.

  • Kommunisere sikkerhet til kundene, demonstrere at fôret eller fôringrediensene er produsert ved hjelp av sikre prosesser
  • Bevis at alle rimelige forholdsregler har blitt tatt
  • La kundene kreve sertifisering og vurdering av leverandører, hvis de driver i et land med et sterkt fôrsikkerhetslovverk.
  • Reduser antallet revisjoner som utføres av kundene og spar dermed kostnader og administrasjonstid

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt sikkerhets- og kvalitetsstyringssystem som er i samsvar med standardkravene og spesielt relevante kontrolltiltak (HACCP-system). DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  Animal feed & Ingredients

Animal feed & Ingredients

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site