Skip to content

Aquaculture Stewardship Council-standarder

Demonstrerer ditt engasjement for ansvarlig akvakulturoppdrett.

Aquaculture Stewardship Council (ASC)-standarder for ansvarlig sjømatoppdrett gjør at du kan demonstrere for konsumenter at sjømaten har blitt produsert på en måte som minimerer eller eliminerer sosial og miljømessig påvirkning fra akvakulturoppdrett. Sertifisering i henhold til ASC-standardene vil kvalifisere deg til å bruke eco-etiketter på produktene.

Standardene for ansvarlig oppdrett administreres av Aquaculture Stewardshop Council, som har som oppgave å oppnå miljømessig bærekraftig og sosialt ansvarlige praksiser i akvakultursektoren ved bruk av effektive markedsmekanismer som skaper verdi på tvers av kjeden.

Hva er ASC-standardene?

Det finnes aktuelt elleve ASC-standarder som dekker 17 artsgrupper [abalon; bivalver (skjell, muslinger, østers, kamskjell); flyndre, ferskvannsørret; pangasius; laks; havabbor, havkaruss, ørnefisk; seriola og cobia; reker; tilapia; tropisk marin finnefisk]. Det er også en felles ASC-MSC (Marine Stewardship Council)-standard for tang og tare.

For å bli sertifisert etter ASC-standarden må oppdrettseiere overholde et sett av krav som dekker følgende:

 • Planlegging
 • Utvikling
 • Drift av akvakulturproduksjonssystemer.

For å ha ASCs eco-etikett, verifiserers integriteten til produktene som stammer fra et ASC-sertifisert anlegg gjennom Chain of Custody (CoC)-sertifisering. For ASC sertifiseres Chain of Custody gjennom bruk av MSCs Chain of Custody-system, ved bruk av ASC-spesifikke krav.

Meeting the full suite of requirements will require farms to:

 • Have a high level of transparency and regular monitoring of key indicators. 
 • Make some performance data publicly available. 
 • Make other performance data available to the ASC.

Fish products from a certified fish farm are eligible to carry the ASC eco-label, communicating to the consumer that the product is responsibly produced. Integrity of products originating in an ASC certified farm is verified through Chain of custody (CoC) certification. For ASC, chain of custody is certified through application of the MSC chain of custody system, where ASC-specific requirements apply when ASC products are included in the scope of certification. Products that originate in ASC certified farms and are sold through an MSC certified chain of custody (with ASC CoC scope) are eligible to carry the ASC logo. Why certify to the Aquaculture Stewardship Council Salmon standard? Certification to the ASC Salmon standard will give producers several benefits: Access to markets with requirement for ASC certified seafood. Clear and credible communication on responsible farming to customers and stakeholders. Eligibility for products to carry the ASC ecolabel. Structured stakeholder involvement. Independent verification of environmental and social best practice.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering etter ASC-standardene gir produsenter flere fordeler: 

 • Tilgang til markeder med krav om ASC-sertifisert sjømat
 • Tydelig og troverdig kommunikasjon om ansvarlig oppdrett til kunder og interessenter.
 • Berettigelse for produkter til å ha ASCs eco-etikett
 • Strukturert interessentinvolvering
 • Uavhengig verifisering av beste miljømessige og sosiale praksis

Komme i gang

Første trinn er å få mer informasjon om sertifiseringsprogrammet og bli kjent med ASC-standarden. Standarden er tilgjengelig for nedlasting fra ASC-nettsidene.

Bruk ASCs forhåndsrevisjonssjekkliste som et verktøy for å sikre at du oppfyller datainnhentingskravene før første revisjon. Noen indikatorer krever at data skal innhentes minst 6 måneder før første revisjon.

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan for MSC Chain of Custody-standarden, også, og kan støtte deg med sertifisering etter denne standarden.

Våre eksperter er blant de mest erfarne revisorer i industrien, og vi kan tilby sertifisering etter ASC-standarden for ditt oppdrettsanlegg.

Mer informasjon

  Aquaculture Stewardship Council standard

Aquaculture Stewardship Council standard

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

 

ASC gårdsrevisjonskunngjøringer

 

Aquaculture Stewardship Council

ASCs hjemmeside

 

ASC nedlastingssenter

Standarder, sertifisering og akkreditering

 

WWF bærekraftig sjømat

Om akvakulturdialogene