Kvalitetsmerket SKREI

DNV inspiserer hvert år bedrifter som ønsker å selge fersk torsk av ekstraordinær kvalitet under kvalitetsmerket SKREI®.

Etter å ha tilbrakt minst fem år i Barentshavet for å nå voksen alder, skrider (hvorav navnet skrei) torsken inn mot norskekysten, struttende av energi og klar for å føre slekten videre. Torskevandringen danner grunnlaget for Lofotfisket, som har vært det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge siden vikingtiden. Den friske og smakfulle skreien er også kjent som kjærlighetsfisken, og har ry som kvalitetsmat langt utover Norges grenser.

For å sikre omdømmet til den norske skreien, har Norges sjømatråd sammen med næringen definert en Norsk Standard (NS 9406) som knyttes opp til dette varemerket. Varemerket skal sikre at skreien oppfyller de kvalitetskrav som standarden setter.

SKREIÒ er et beskyttet varemerke og er registrert av Norges sjømatråd. SKREIÒ-merket brukes aktivt i markedsføring av skrei fra Norge, og produkter med dette merket har vist seg å oppnå en høyere pris i markedet. 

Ifølge Norges sjømatråd har DNVs jevnlige og grundige revisjoner vært en forutsetning for å få SKREI®-ordningen opp på det høye nivået den er i dag. Gjennom revisjonene har pakkeriene og prosesseringsbedriftene som deltar i ordninga fått en solid forståelse av viktigheten ved å arbeide systematisk i forhold til standardens krav, og å dokumentere det arbeidet de gjør. DNVs uavhengige revisjoner har vært et viktig verktøy i det kollektive arbeidet med å sikre den høye kvaliteten av torsk som bærer SKREI®-logoen.  

Kontakt Norges sjømatråd for å delta i SKREIÒ-ordningen på e-post bardon.steene@seafood.no.

 

 

 

Mer informasjon om MSC

  MSC Chain of Custody Standard

MSC Chain of Custody Standard

Download our flyer

  MSC Principles and Criteria for sustainable fisheries

MSC Principles and Criteria for sustainable fisheries

Download our flyer

 

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

 

Marine Stewardship Council homepage

Certification and ecolabelling program for sustainable seafood

 

Brochure: MSC fisheries - Get Certified!

A practical guide to the Marine Stewardship Council’s fishery certification process

 

MSC’s supplier directory

 

Use of the MSC ecolabel