Skip to content

SQF-koden – program for sikkerhet og kvalitet for matvarer

Forbedre din egenskap for å kontinuerlig imøtekomme kundens forventninger til produktkvalitet og sikkerhet, samtidig som du reduserer revisjonskostnader for forsyningskjedeadministrasjon.

Sertifisering av matproduksjonssystemet etter SQF-koden demonstrerer ditt engasjement for produktsikkerhet, kvalitet og juridisk compliance, og sikrer beskyttelsen av konsumenten på både nasjonale og globale markeder på alle trinn av forsyningskjeden.

Hva er SQF-koden – program for sikkerhet og kvalitet for matvarer?

SQF-programmet er et matsikkerhets- og kvalitetssertifiseringssystem som inkluderer primær produksjon, matbehandling og relatert industri, slik som pakninger og dyrefôr. Det er innjustert med HACCP, Codex Alimentarius og det er basert på generelle kvalitetsstyringsprinsipper.
Det finnes tre programmer som er tilgjengelige for sertifisering. Hvert program er designet for å oppfylle utviklingstrinnet til produsentens matsikekrhet og kvalitetsstyringssystem. Designen på programmene innenfor koden gjør det mulig for enhver leverandør, fra den minste gårdsbruker til den største produsenten, å kvalifisere seg for SQF-sertifisering.

Fundamentale SQF-programmer

Leverandører må etablere forutsetningsprogrammer som integrerer fundamentale matsikkerhetskontroller, som er avgjørende for å gi en fornuftig base for produksjon og produsering av sikker mat.

SQF matsikkerhetprogram

I tillegg til de grunnleggende kravene må leverandører utføre og dokumentere en matsikkerhetsfarevurdering for produktet og prosessen ved bruk av HACCP-metoden, samt en handlingsplan for å eliminere, forhindre eller redusere matsikkerhetsfarer. Dette programmet er anerkjent av Global Food Safety Initiative - GFSI.

SQF matsikkerhets- og kvalitetsprogram

I tillegg til fundamentale krav og HACCP-krav er systemet basert på en matkvalitetsplan, inkludert kontrolltiltak som er nødvendige for å sikre et konsistent kvalitetsnivå.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering etter SQF-koden av en uavhengig tredjepart er et krav for de fleste forhandlere, grossister og merkeeiere.

Aktuelt må mange matprodusenter gjennomgå mange revisjoner basert på ulike standarder, på grunn av det faktum at det ikke finnes noen universalt anerkjent standard for mat. Da SQF er akseptert av et stort antall forhandlere globalt, vil deltakelse i dette sertifiseringsprogrammet hjelpe til med å eliminere mye av denne redundansen.

Implementering og sertifisert i forhold til SQF-koden gjør at du kan:

  • Bygg og driv et ledelsessystem som er i stand til å bedre oppfylle matkvalitets-/sikkerhetskrav og juridisk compliance, i landene der det ferdige produktet selges eller forbrukes.
  • Gi et verktøy for forbedring av matsikkerhetsytelsen, samt midler til å overvåke og måle matsikkerhetsytelsen effektivt.
  • Tilrettelegge for reduksjoner i produktavfall, ny bearbeiding og tilbakekalling.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et system som oppfyller det valgte programmets krav. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.
Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøk GFSI-siden