Skip to content

Kurs i sjømat og mattrygghet

Kompetanse er et av de første stegene mot en systematisk tilnærming for å ivareta aspekter innen sikkerhet og bærekraft ved produksjon av sjømat og næringsmidler. Våre kurs innen sjømat og næringsmiddel hjelper deg til å forstå kravene i de ulike standardene og gir en innføring i hvordan du kan bygge og ivareta dine styringssystemer.

Kontakt oss

Har du spørsmål om et av kursene?

Kontakt oss her