Skip to content

Årsaksanalyse som internt forbedringsverktøy innen Akvakultur NY

Dette er vårt populære kurs i årsaksanalyse, nå spesielt tilpasset og oppdatert med eksempler og case fra akvakulturnæringen.

God virksomhetsstyring og internkontroll handler i stor grad om å bli bedre i det man gjør. Man lærer av sine feil, og av det som fungerer. Etter funn fra en revisjon (ASC, Global GAP) eller et tilsyn (Statsforvalteren, Mattilsynet) må virksomheten gi tilbakemelding på korrektive tiltak. Alt dette forutsetter imidlertid at man har god forståelse for årsakene til avvikene eller hendelsene. 

Målgruppe

Kurset er beregnet for personer som skal forstå og vurdere avvik, og finne de bakenforliggende årsakene. Kurset er således lagt opp til å skulle passe personer på alle nivåer i virksomheten slik som driftsoperatører, driftsledere og personell med ansvar for kvalitet og miljøstyring.

Innhold:

I løpet av kurset vil deltakerne lære hvordan man skal analysere en et avvik, og finne de egentlige årsakene til hvorfor avviket oppstod, samt vurdere alternative korrektive tiltak for å redusere sannsynligheten for at dette gjentar seg. Kurset er lagt opp som et halvdagskurs.

Læringspunkter:• Forstå sammenhengen mellom et avvik og dens årsaker

• Forstå viktigheten av å finne de bakenforliggende årsakene (rotårsakene)

• Tapsårsaksmodellen

• Metodikk for å finne årsaker («fem x hvorfor»)

• Praktisk øvelse i årsaksanalyse

• Korrektive tiltak – hva er det?

• Lukking av avvik – når er avviket lukket?

God virksomhetsstyring og internkontroll handler i stor grad om å bli bedre i det man gjør. Man lærer av sine feil, og av det som fungerer. Etter funn fra en revisjon (ASC, Global GAP) eller et tilsyn (Statsforvalteren, Mattilsynet) må virksomheten gi tilbakemelding på korrektive tiltak. Alt dette forutsetter imidlertid at man har god forståelse for årsakene til avvikene eller hendelsene. 

Målgruppe

Kurset er beregnet for personer som skal forstå og vurdere avvik, og finne de bakenforliggende årsakene. Kurset er således lagt opp til å skulle passe personer på alle nivåer i virksomheten slik som driftsoperatører, driftsledere og personell med ansvar for kvalitet og miljøstyring.

Innhold:

I løpet av kurset vil deltakerne lære hvordan man skal analysere en et avvik, og finne de egentlige årsakene til hvorfor avviket oppstod, samt vurdere alternative korrektive tiltak for å redusere sannsynligheten for at dette gjentar seg. Kurset er lagt opp som et halvdagskurs.

Læringspunkter:• Forstå sammenhengen mellom et avvik og dens årsaker

• Forstå viktigheten av å finne de bakenforliggende årsakene (rotårsakene)

• Tapsårsaksmodellen

• Metodikk for å finne årsaker («fem x hvorfor»)

• Praktisk øvelse i årsaksanalyse

• Korrektive tiltak – hva er det?

• Lukking av avvik – når er avviket lukket?

 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials