GlobalG.A.P IFA Aquaculture versjon 6

GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk. Kurset skal gi en helhetlig forståelse av standarden og oppdateres kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraft og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosess. GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk (laks og ørret, reker, pangasuis og tilapia). Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering. 

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • Matvaresikkerhet
 • Miljøbeskyttelse
 • Helse, sikkerhet og velferd for ansatte
 • Dyrevelferd

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i standarden samt fortolkning av kravene.  

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av GLOBALG.A.P IFA Aquaculture standarden og oppdatering kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i hvert enkeltkrav i standarden:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring og tolkninger av standardens General Regulations
 • Hovedkravene i standardens Control Points and Compliance Criterias og tolkningene av disse
Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.  

Kurs i interne revisjoner og HACCP for Aqua Inspektør

Vi har utviklet et to-dagers kurs for å møte formal kravene Global G.A.P standarden stiller til interne revisjoner. Kurset gir en kort innføring i mattrygghet og HACCP (1 dag til sammen) og hvordan man kan gjennomføre interne revisjoner (1 dag). Les mer om kurset her

GLOBALG.A.P standardene er utviklet med hjelp av representanter fra hele verdikjeden. For å imøtekomme kravene om trygg mat og miljø, bærekraft og velferd både for mennesker og dyr må produsentene kunne framvise dokumentasjoner fra hele produksjonsprosess. GLOBALG.A.P IFA Aquaculture er standarden for produksjon av oppdrettsfisk (laks og ørret, reker, pangasuis og tilapia). Den omfatter produksjonsprosessen fra rognstadiet og fram til avliving men dekker også produksjon videre gjennom Chain of Custody sertifisering. 

Det fokuseres spesielt på følgende hovedområder:

 • Matvaresikkerhet
 • Miljøbeskyttelse
 • Helse, sikkerhet og velferd for ansatte
 • Dyrevelferd

Målgruppe

Kurset passer for enhver som ønsker eller har behov for å vite mer om innholdet i standarden samt fortolkning av kravene.  

Innhold

Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse av GLOBALG.A.P IFA Aquaculture standarden og oppdatering kontinuerlig i henhold til revisjoner i standarden.

Kurset gir en innføring i følgende elementer uten å gå like detaljert inn i hvert enkeltkrav i standarden:

 • Bakgrunn og målsettinger for standarden
 • Omfang og hvem den omfatter
 • Innføring og tolkninger av standardens General Regulations
 • Hovedkravene i standardens Control Points and Compliance Criterias og tolkningene av disse
Kurset gjennomføres som forelesning med bruk av eksempler og oppgaver. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt. Ta kontakt med oss for å høre hvordan vi kan tilpasse kurset til din bedrifts behov.  

Kurs i interne revisjoner og HACCP for Aqua Inspektør

Vi har utviklet et to-dagers kurs for å møte formal kravene Global G.A.P standarden stiller til interne revisjoner. Kurset gir en kort innføring i mattrygghet og HACCP (1 dag til sammen) og hvordan man kan gjennomføre interne revisjoner (1 dag). Les mer om kurset her
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials

Management Systems Training

 

Opplæringsmetodikk og fordeler

DNVs opplæring kombinerer revisorkompetanse, dataanalyse og LMS-tilgjengelighet (Learning Management System).

 

Helse

Enhver pasient skal få den beste behandlingen verden over

 

HMS og risiko

​Lær hvordan du kan identifisere og jobbe med risikoelementer i dine prosesser, oppgaver og aktiviteter gjennom et av våre kurs innen HMS og risikostyring.

 

Infomasjonssikkerhet og IT sikkerhet

Informasjon er en viktig ressurs for enhver bedrift, men den innebærer også spesielle forpliktelser

 

Kvalitetsledelse

​Kvalitet kan oppnås gjennom etablering av prosesser, måling og forbedring. DNV arrangerer en rekke kurs som dekker ulike områder av et styringssystem for kvalitet.

 

Medical devices training

Production of medical devices is a strictly regulated business. In almost all countries, and for most medical products, there are requirements and standards to which manufacturers need to show compliance

 

Miljø og energi

Offentlig bekymring for miljø- og energispørsmål, strengere miljølovgivning og økt medieoppmerksomhet stiller større krav til bedrifter i dag

 

Risikohåndtering

Formålet med risikostyring er ikke å eliminere risiko, men å forstå den slik at du kan dra nytte av oppsiden og minimere nedsiden.

 

Samfunnsansvar

Samfunnet stiller høye krav til hvordan bedrifter arbeider med og rapporterer sitt samfunnsansvar. Våre kurs setter fokus på flere områder innenfor samfunnsansvar og er praktisk rettet for at du skal kunne jobbe effektivt for en trygg og bærekraftig fremtid.

 

Sjømat og mattrygghet

The food and beverage industry is moving to satisfy demands from international consumers and to open new market opportunities