ISO 30415 – Mangfold og inkludering

Forskning viser at mangfoldige og inkluderende selskaper sannsynligvis vil overgå de mindre mangfoldige. ISO 30415 veileder en strukturert bedriftstilnærming for å fremme og oppnå forretningsfordeler.

Mangfold og inkludering (D&I) er et tema som blir større på mange bedrifters agendaer. Intern og ekstern gransking øker og det er økende bevissthet om forretningssaken for D&I. Forskning viser at organisasjoner som omfavner inkludering har åtte ganger større sannsynlighet for å oppnå bedre forretningsresultater. Bedrifter med mer varierte lederteam rapporterer høyere innovasjonsinntekter. 

Bedrifter som er forpliktet til å integrere D&I i måten de driver forretning på, har mye å tjene på en strukturert tilnærming. Mangfolds- og inkluderingsstandarder som ISO 30415 kan veilede enhver bedrift på reisen for å levere på sin forpliktelse til D&I, utvikle en inkluderende organisasjon og forbedre ytelsen.

Hva er ISO 30415

ISO 30415 – Internasjonal standard om «Human resource management — Diversity and inclusion»-standarden ble publisert i mai 2021. Det en en retningslinje som bidrar til å utvikle en inkluderende arbeidsplass, som krever en kontinuerlig forpliktelse til mangfold og inkludering (D&I), å adressere ulikheter i organisasjonssystemer, retningslinjer, prosesser og praksis.

D&I-forutsetningene er grunnleggende for å implementere veiledningen i dette dokumentet, demonstrere forpliktelse til D&I og utvikle en inkluderende organisasjon:

 • Anerkjenne mangfold
 • Effektiv styring
 • Opptre ansvarlig
 • Jobbe inkluderende
 • Kommunisere inkluderende
 • Være fortaler og forkjemper for D&I

Standarden er relevant for følgende FNs bærekraftsmål (SDG):

 • (5) Likestilling
 • (8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • (9) Industri, innovasjon og infrastruktur
 • (10) Redusert ulikhet og er styrt av prinsippene om menneskerettigheter på arbeidsplassen.

ISO 30415 støtter organisasjoner til å omslutte D&I på deres arbeidsplasser ved å gi veiledning og metoder for:

 • forutsetninger for å demonstrere pågående engasjement for D&I
 • ansvar og ansvarlighet for D&I
 • tilnærminger til verdsetting av mangfold og fremming av utviklingen av en inkluderende arbeidsplass; og
 • identifisere D&I-mål, muligheter og risikoer, handlinger, tiltak, resultater og effekter.

Dokumentet gjelder livssyklusen for menneskelig ressursstyring, levering av produkter og tjenester, forsyningskjedeforhold og relasjoner med eksterne interessenter for å sikre rettvishet, rettferdighet og likhet.

Fordeler med en scoret evaluering

Å vurdere effekten av D&I-innsatsen din gir et håndgripelig mål på prestasjonen din.  DNVs scorede evaluering mot ISO 30415 måler bedriftens tilnærming til D&I-prinsippene og metodene som er angitt i standarden. 

Vurderingen er utført med tanke på de 7 prinsippområdene som retningslinjen er delt inn i:

 • Ansvar og ansvarlighet
 • D&I-rammeverk
 • Inkluderende kultur
 • Livssyklus for menneskelig ressursadministrasjon
 • Produkter og tjenester — design, utvikling og levering
 • Innkjøp og forsyningskjedeforhold
 • Forhold til eksterne interessenter

Hvert områdeprinsipp vurderes ved å tildele en variabel poengsum med hensyn til vurdert nivå av prinsippoppfyllelse. Poengsummen vil avgjøre statusen "som den er" for organisasjonen. På slutten av prosessen utgis en evalueringsrapport. En tilleggserklæring vil bli utstedt for selskaper som oppfyller en definert minimumsscore for hvert område. 

Vis internt og eksternt at du jobber med å utvikle og sikre et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø Dette skaper organisatoriske og forretningsmessige fordeler.

Komme i gang

Skaff deg og forstå standarden før du begynner å bruke veiledningsprinsippene til dine organisasjonssystemer, retningslinjer, prosesser og praksis. Den scorede evalueringen vil støtte reisen din ved å identifisere hva som fungerer bra og hvor du kan ha hull som skal lukkes. 

DNV er et tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg på din D&I-reise.

 

eAdvantage

Logg inn som kunde

 

Opplæring i ledelsessystemer

Gjennom våre kurs vil du bli bedre rustet til å implementere og sertifisere ditt styringssystem

 

ViewPoint - vårt kundefellesskap

Innsikt fra våre globale undersøkelser. Diskuter beste praksis og trender med DNV-eksperter og kolleger i bransjen.

 

Morgendagens verdivurdering 2014

Vår årlige vurdering av hva som kjennetegner bærekraftslederne

 

Business Assurance-blogg - GoingSustainable

Nyheter, trender, ideer og innsikt om hvordan man kan oppnå bærekraftig forretningsytelse

 

Finn ditt lokale kontor

Finn ditt nærmeste Business Assurance-kontor