Skip to content

BRCGS global standard for lagring og distribusjon og IFS logistikk

Ta kontroll og forbedre kvaliteten på logistikken og imøtekom kundens forventninger til produktsikkerhet og juridisk compliance, samtidig som du reduserer kostnader for matforsyningskjedeadministrasjon.

De unike aspektene ved mat- og drikkeproduktlogistikk er håndtert i standardene som er beregnet til å oppfylle "due diligence"-konseptet og bruke det for enhver aktør i mat- og drikkevareforsyningskjeden.

Sertifisering demonstrerer ditt engasjement for sikkerhet, kvalitet og driftskriterier som kreves for å oppfylle forpliktelser i forhold til juridisk compliance og beskyttelse av kunden enten i salgs- eller cateringoperasjonen.

Hva er standardene?  

BRCGS (Brand Reputation through Compliance) global standard for lagring og distribusjon og IFS logistikkstandard er sikkerhets- og driftsadministrasjonssystemstandarder som gjelder for matprodukter og andre produkter.

De er opprettet for å sikre leverandørers compliance, med hensyn til lageroppbevaring, transport og distribusjonstrinn, samt grossist- og andre logistikktjenester (med tillegg av IFS Broker i tilfelle IFS-sertifisering) for å sikre kundens evner til å garantere kvaliteten og sikkerheten på produktene som de bruker og/eller selger.

Sertifisering omfatter vurdering av selskapets områder, drifts-systemer og prosedyrer mot kravene til standardene.

Standardene støtter brukerne i deres oppfylling av juridiske forpliktelser og beskyttelse av konsumenten gjennom følgende:

  • Forsyne en felles basis for evaluering av selskaper som er involvet i lagring og distribusjon av produkter.
  • Gjøre det mulig med akkreditert sertifisering av selskaper som forsyner produkter og tjenester til forhandlere og tilknyttede industrier.

Fordeler med å bli sertifisert 

Sertifisering etter BRCGS global standard for lagring og distribusjon og FSSC logistikk av en uavhengig tredjepart er et krav for de fleste forhandlere og merkeeiere, samt for matbehandlere. Som følge av sertifiseringen kan organisasjonen:

  • Gi bevis på engasjement, og i tilfelle matsikkerhetshendelse, juridisk forsvar innenfor rammen av "forsiktighetskonseptet".
  • Opprette og drive et ledelsessystem som er i stand til å bedre oppfylle matkvalitets-/sikkerhetskrav og juridisk samsvar.
  • Gi et verktøy for forbedring av matsikkerhetsytelsen og å overvåke og måle matsikkerhetsytelsen effektivt.
  • Tilrettelegge for effektiv produkttilbakekalling.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere de påkrevde prosedyrene i et system som er i samsvar med standardens krav. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant BRCGS- og IFS-opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  BRCGS global standard for lagring og distribusjon og IFS logistikk

BRCGS global standard for lagring og distribusjon og IFS logistikk

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

 

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

 

Global Food Safety Initiative

Besøk GFSI-siden