GLOBALG.A.P Compound Feed Manufacturing (CFM)

Forbedre kvaliteten og sikkerheten til produktene og konsistent oppfylle kundenes forventninger.

Sertifisering av ditt GLOBALG.A.P CFM-system demonstrerer ditt engasjement for en bærekraftig matkjede og sikret dyrehold og akvakulturproduksjon, konsistens, kontinuerlig forbedring og kundetilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape transparent og bærekraftig forretningsytelse.

GLOBALG.A.P CFM-standarden gir spesifikke krav for et produktsikkerhets- og kvalitetsstyrt dyrefôrproduksjonssystem som vil forbedre din evne til å konsistent levere produkter som oppfyller kundens krav.

Hva er GLOBALG.A.P Compound Feed Manufacturing?

Gjelder for enhver sammensatt fôr-produsent som forsyner GLOBALG.A.P-sertifiserte produsenter, standarden er basert på et antall produktsikkerhets- og kvalitetssikringsprinsipper. Disse inkluderer en sterk compliance-fokus, forutsetningsprogrammer (GMP/GHP) og forebyggende metode for produktsikkerhet, samt arbeideres velferd og miljømessige bærekraftselementer.

  • GLOBALG.A.P CFM fremlegger reglene og forskriftene for sikring av sammensatt fôr-produksjonsprosesser. CFM definerer kontrollpunktene og compliance-kriteriene for kvalitetssikring i produksjon, forsyning og innkjøp av råmaterialer og fôringredienser for sammensatt fôr. Den dekker alle produksjonstrinn fra innkjøp, håndtering og lagring til behandling og distribusjon av sammensatt fôr.
  • Sertifisering etter denne standarden er obligatorisk for leverandører til gårdsbruk og klekkerier som er sertifisert etter GLOBALG.A.P Integrated Farms Assurance (IFA)-standarder.

Fordeler med å bli sertifisert

GLOBALG.A.P. CFM-standarden tjener som en referanse som sammensatt fôr-produsenter og sammensatt fôr-produsentsikringsprogrammer kan bruke til å demonstrere compliance med kravene til GLOBALG.A.P. Som følge av dette:

  • Skap tillit til CF-produksjonssystemets ytelse internt og eksternt ved å bruke egnede ledelsesprinsipper innenfor organisasjonen.
  • Implementer en strukturert metode for å kontinuerlig forbedre prosessene og vite hvor innsatsen skal fokuseres.
  • Forbedre kundens trygghet og tilfredshet, som i sin tur kan føre til økt forretning.
  • Oppnå en betydelig konkurransedyktig fordel ved å oppfylle kravene for GLOBALG.A.P-sertifisert dyrehold og akvakulturprodusenter som søker pålitelige ig sikrede kilder for sammensatt fôr.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt CFM-produksjonssystem som er i samsvar med standardkravene – en sjekkliste er tilgjengelig fra GLOBALG.A.P., noe som kan hjelpe til ved selvvurdering. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

More information

  Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Towards a Safe and Sustainable Food Supply Chain

Download our flyer

  Food safety management training

Food safety management training

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site

 

GLOBAL G.A.P homepage

Safe, sustainable agriculture worldwide

 

The International Union for the Conservation of Nature (IUCN) Red List

The most comprehensive, objective global approach for evaluating the conservation status of plant and animal species