Skip to content

Overgang til BRC global standard for mattrygghet, versjon 9

Styringssystem for mattrygghet

BRC global standard for mattrygghet gir selskaper et rammeverk for å styre produkttrygghet, integritet, legalitet og kvalitet. Den beskriver driftskontroller under produksjon, prosessering og emballering av ingredienser til fôr og næringsmidler. 

Versjon 9 av BRCGS standard for mattrygghet ble publisert i august 2022. Sertifisering i henhold til den nye versjonen av standarden er innledet fra 1. februar 2023. Siden denne overgangen er obligatorisk, bør selskaper forberede seg og oppnå etterlevelse i forkant av de kommende revisjonene. 

Den reviderte versjonen av BRCGS standard for mattrygghet 

De viktigste endringene i versjon 9 dreier seg om to sentrale temaer:

  • utvikle en kultur for mattrygghet 
  • bygge opp kjernekompetanser

Disse to områdene representerer en betydelig prosentandel av avvikene som er registrert i forbindelse med sertifiseringsrevisjoner. Endringene som er implementert med versjon 9, retter seg mot disse avvikene og muliggjør et mer robust grunnlag for mattrygghet, siden atferdsmønstre og prosesser er integrert. Dette styrker og forbedrer mattryggheten løpende og beskytter forbrukerne.

Hva mattrygghetskultur angår, må man med de nye kravene kunne bevise at man har og implementerer en bevisst strategi for mattrygghetskultur.

Frivillige moduler fra versjon 8 er tilgjengelige også i versjon 9. Det er imidlertid ett unntak: ASDA-modulen er ikke lenger tilgjengelig i versjon 9.

Tidsplan for overgangen

Revisjoner i henhold til versjon 9 av BRCGS standard for mattrygghet er innledet fra 1. februar 2023.  Etter 1. februar 2023 utføres alle nye sertifiseringer i henhold til versjon 9 av BRCGS standard for mattrygghet. 

Frister for og typen av kommende revisjoner påvirker imidlertid når dere vil måtte gå over til versjon 9. Se reglene nedenfor. Kontakt DNV hvis du har spørsmål om når dere må foreta overgangen.

Annonsert program

Følgende regler gjelder hvis dere er sertifisert i henhold til BRCGS med annonsert start på program og periode:

  • På eller etter 1. februar 2023:

Den neste revisjonen deres vil være mot versjon 9.

  • Starter i januar 2023 og avsluttes på eller etter 1. februar 2023:

Dere må avtale revisjonsdatoen med planleggingskontoret deres. Hvis revisjonen inkluderer 1. februar 2023 som revisjonsdato, må revisjonen utføres mot versjon 9.

Uannonsert program og revisjoner

Hvis dere er sertifisert i henhold til BRCGS standard for mattrygghet med et uannonsert program, eller dere forventer en uannonsert GFSI-revisjon, anbefaler vi at dere handler for å implementere endringene innen 1. februar 2023. Enhver revisjon etter denne datoen vil skje i henhold til versjon 9.

Forberedelser til implementering 

For å forberede seg for versjon 9 bør selskaper først forstå de nye kravene, identifisere avvik og gjennomføre de nødvendige prosessene og prosedyrene for å oppnå etterlevelse. Støtteressurser, inkludert webinarer, er tilgjengelige på BRCGS-nettstedet. Den nye versjonen og støttende veiledning er tilgjengelig på nettstedet BRCGS Participate. Eksemplarer av de ulike publikasjonene kan kjøpes i BRCGS-butikken.

Bruk følgende dokumentasjon for å gjøre dere kjent med den nye versjonen:

  • den globale standarden for mattrygghet, versjon 9 (tilgjengelig på flere språk) 
  • retningslinjer for fortolkning av den globale standarden for mattrygghet, versjon 9 
  • veiledning om viktige endringer i den globale standarden for mattrygghet, versjon 9

Hva vi kan hjelpe med 

DNV samarbeider med dere for å fastsette tidspunkt for deres neste revisjon og forberede dere til overgangen gjennom webinarer om endringene og innsikt i mattrygghet og kjernekompetanser.

Mer informasjon

  BRCGS Global Standard for Food Safety

BRCGS Global Standard for Food Safety

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøk GFSI-siden