Skip to content

Få kontroll på de nye ISO-kravene om klimaendringer

Dette er et digitalt mini-kurs om det nye tillegget i ISO-kravene om klimaendringer. Vi gir deg kunnskapen du trenger for å oppfylle de nye kravene.

Den 29. februar publiserte ISO et tillegg til eksisterende og nye ledelsessystemstandarder, som bedrifter kan sertifiseres etter. Tillegget krever at bedrifter alltid vurderer relevansen av klimaendringsrisiko i sin risikoanalyse og i forhold til interessentenes behov. Endringen følger ISOs London-erklæring, der ISO forplikter seg til å bekjempe klimaendringer og bidra til å sette klima på dagsordnen. Har bedriften din implementert et ledelsessystem basert på en av ledelsessystemstandardene ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har dere planer om det, må dere sørge for at klimaendringer inkluderes i bedriftens kontekstanalyse og vurdere relevansen av klimaendringsrisiko som en del av analysen.

På dette kurset får du innsikt i:

 • Bakgrunnen for de nye ISO-kravene om klimaendringer
 • Hva kravene er og hvordan de påvirker bedriften din
 • Hva du som bedrift må gjøre og hva du kan forvente i forbindelse med revisjon
 • Oversikt over de viktigste ISO-standardene som støtter arbeidet med å redusere bedriftens klimapåvirkning.

Kurset passer for alle som er involvert i planlegging og implementering av et ledelsessystem, inkludert:

 • Kvalitets-, Miljø- og HMS-ledere;
 • Bærekraftsledere;
 • Øvrige ledere og fagfolk som jobber med ledelsessystemer

Den 29. februar publiserte ISO et tillegg til eksisterende og nye ledelsessystemstandarder, som bedrifter kan sertifiseres etter. Tillegget krever at bedrifter alltid vurderer relevansen av klimaendringsrisiko i sin risikoanalyse og i forhold til interessentenes behov. Endringen følger ISOs London-erklæring, der ISO forplikter seg til å bekjempe klimaendringer og bidra til å sette klima på dagsordnen. Har bedriften din implementert et ledelsessystem basert på en av ledelsessystemstandardene ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 22000 eller 50001 eller har dere planer om det, må dere sørge for at klimaendringer inkluderes i bedriftens kontekstanalyse og vurdere relevansen av klimaendringsrisiko som en del av analysen.

På dette kurset får du innsikt i:

 • Bakgrunnen for de nye ISO-kravene om klimaendringer
 • Hva kravene er og hvordan de påvirker bedriften din
 • Hva du som bedrift må gjøre og hva du kan forvente i forbindelse med revisjon
 • Oversikt over de viktigste ISO-standardene som støtter arbeidet med å redusere bedriftens klimapåvirkning.

Kurset passer for alle som er involvert i planlegging og implementering av et ledelsessystem, inkludert:

 • Kvalitets-, Miljø- og HMS-ledere;
 • Bærekraftsledere;
 • Øvrige ledere og fagfolk som jobber med ledelsessystemer
 

Terms and conditions

 

Practical info

 

Course materials