Utskrift av kursmateriell

Utskrift av kursmateriell

Kursvirksomhet og kursdeltakelse

Slik går du frem for å få skrevet ut kursmateriellet:

 1. Klikk på File/Fil
 2. Velg print/skriv ut
 3. Print/skriv ut vinduet åpner seg
 4. Klikk på «Advanced»/«Avansert» 

  Utskrift av kursmateriell_print image 1

 5. Vinduet «Advanced»/«Avansert» skriveroppsett åpnes
 6. Huk av «Print as Image»/ «skriv ut som bilde» 

  Utskrift av kursmateriell_print image 2

 7. Klikk på OK (lukker «Advanced»/«Avansert» skriveroppsett-vinduet)
 8. Endre eventuelle andre innstillinger etter ønske
 9. Klikk OK for å skrive ut