Skip to content

ISO 45001 - helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Demonstrer ditt engasjement for å skape bedre og sikrere arbeidsforhold.

Folk dør fortsatt av arbeidsrelaterte ulykker eller sykdommer hver eneste dag. Videre har viktigheten med å håndtere arbeiderens psykososiale velvære klatret høyere opp på selskapenes dagsorden i løpet av pandemien. Det å garantere de ansattes sikkerhet og redusere farene på arbeidsplassen står stadig mer sentralt for å sikre et sunt selskap.

ISO 45001 er en internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen (OH&S), som fremsetter krav om å bygge et fornuftig ledelsessystem. Ved kombinasjon med ISO 45003-retningslinjene for psykososial helse og sikkerhet kan selskaper redusere farer på arbeidsplassen og skape sikrere, sunnere arbeidsforhold med hensyn til alle aspekter. I tillegg støtter ISO 45001 selskaper når det gjelder å sikre samsvar og oppfylle juridiske forpliktelser.

Hva er ISO 45001?

ISO 45001 gjelder for enhver type organisasjon – stor eller liten – innenfor enhver forretningssektor. Den er basert på OHSAS 18001 og andre anerkjente OH&S-standarder og konvensjoner. Den erstattet OHSAS 18001 i 2018 som den viktigste internasjonale standarden; overgangsfristen er satt til september 2021.

ISO 45001 gjelder for ISOs høye nivåsstruktur (HLS), som definerer strukturen for alle ISO-standarder og forenkler integrasjon med andre generiske administrasjonssystem-standarder. Dette er til fordel for selskaper som allerede er sertifisert etter standarder som ISO 9001 og ISO 14001.

Basert på de veletablerte administrasjonsprinsippene med Planlegg-Gjør-Kontroller-Handle, krever ISO 45001 at en organisasjon gjør følgende:

  • Identifiserer farer og vurderer farer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, relatert til dets aktiviteter og tjenester.
  • Bestemmer nødvendige kontroller.
  • Setter klare målsetninger og mål for å forbedre sin OH&S-ytelse.

Dette inkluderer å identifisere og overholde gjeldende lovkrav og andre krav. ISO 45001 inkluderer betydelige endringer i sammenligning med forgjengeren. Klikk her for å lese mer om endringene.

Fordeler med sertifisering

I mange lang er et administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen et lovkrav, og selskaper må rapportere sin ytelse. Sertifisering etter ISO 45001 av en uavhengig part som DNV, beviser at du har et lovlig, kompatibelt system på plass og at det styrker fremskritt.

ISO 45001-sertifisering gjør at organisasjonen kan gjøre følgende:

  • Opprette og kontinuerlig forbedre et OH&S-ledelsessystem for å eliminere eller minimere faren for personale og andre interesserte parter som er eksponert for fare forbundet med dine aktiviteter eller tjenester.
  • Jobbe systematisk for å forbedre din ytelse for helse og sikkerhet på arbeidsplassen og forhindre (repetert) forekomst av ulykker og hendelser.
  • Sikre samsvar med angitt OH&S-retningslinjer og demonstrere samsvar overfor andre.
  • Kontinuerlig overholdelse av gjeldende lovbestemte OH&S-krav.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et administrasjonssystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen som er i samsvar med ISO 45001. Som et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan kan DNV støtte deg fra innledende opplæring og mangelanalyse til egenvurderingsverktøy og alle dine sertifiseringsbehov. DNV tilbyr IRCA-akkrediterte kurser for ISO 45001 og tilbyr spesifikk ISO 45003-opplæring.