Skip to content

ISO 50001 - energiledelse

Administrere energi for å demonstrere effektivt bruk og redusere kostnader.

Sertifisering etter ISO 50001-standarden sikrer at organisasjonen har et sunt energiledelsessystem, som reduserer energiforbruket og miljøpåvirkningen samt øker lønnsomheten.
Det spesifiserer kravene for administrasjonspraksiser som er viktige for å oppnå forbedret energiytelse. Demonstrerer for kunder, ansatte og interessenter at effektiv bruk av energi prioriteres i din organisasjon og at energi administreres systematisk. Gjør det mulig med pålitelig markedskommunikasjon om energiytelsesinnsatser.

Hva er ISO 50001?

ISO 50001 er en frivillig internasjonal standard. Den gjelder for organisasjoner av enhver størrelse og gir krav for å etablere, administrere og forbedre energiforbruk og -effektivitet.
ISO 50001 er designet til å være kompatibel og harmonisert med andre systemstandarder, slik som ISO 14001 for miljøledelsessystemer og ISO 9001 for kvalitetsstyringssystemer. Den er derfor ideell for integrering i eksisterende administrasjonssystemer og prosesser, slik som helse, miljø og sikkerhet.

  • ISO 50001 hjelper fasiliteter til å evaluere og prioritere implementeringen av nye energieffektive teknologier og til å forbedre energieffektivitet, energibruk og forbruk. Den skaper også transparens og forenkler kommunikasjonen om administrasjon av energiressurser.
  • Den fremmer beste praksiser og atferd for energiledelse og gir et rammeverk for å fremme energieffektivitet gjennom hele forsyningsskjeden og forenkler energiledelsesforbedringer for prosjekter for reduksjon av drivhusgassutslipp.

Fordeler med å bli sertifisert

Det å sertifisere energiledelsessystemet etter ISO 50001-standarden kan være en fordel for organisasjonen din på mange måter. Et sertifisert administrasjonssystem bekrefter at du jobber strukturert og strategisk for å redusere organisasjonens miljøpåvirkning og at du engasjerer deg for å ytterligere forbedre miljøledelse.
Sertifisering etter standarden kan bidra til:

  • Forbedring av energiytelse, inkludert energieffektivitet, bruk og energiforbruk.
  • Redusere miljøpåvirkning, inkludert utslipp av drivhusgasser, uten å påvirke drift og samtidig øke lønnsomheten.
  • Kontinuerlig forbedring av energiledelsessystemer
  • Sikre måling, dokumentering, rapportering og benkemerking av energiforbruk
  • Pålitelig markedskommunikasjon om energiytelsesinnsatser

Komme i gang

DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan tilby relevante opplærings- og sertifiseringstjenester for ditt energiledelsessystem lokalt og globalt. Som i alle administrasjonssystemstandarder er vellykket implementering avhengig av engasjement fra alle nivåer og funksjoner av organisasjonen.
Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  ISO 50001

ISO 50001

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her