Testsertifisering

​Sertifiseringen omfatter personlighetsinventorier, evne- / ferdighetstester og teamtester, og skiller på om testene er sertifisert for utviklings- og/eller seleksjonsformål.

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes ved en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske tester. Vi vet lite om det eksakte omfanget, men grove anslag indikerer at det årlig gjennomføres 100.000 tester bare innenfor rekrutteringsområdet. Samtidig med at bruken brer seg, ser vi at kvaliteten på testene som benyttes varierer stort. Formålet med sertifiseringsordningen er at DNV som et upartisk sertifiseringsorgan kan verifisere at et gitt arbeidspsykologisk testverktøy møter spesifiserte krav, som kan regnes som allment akseptert av det norske fagmiljøet.

Hva er Testsertifisering? 

Sertifikatene beskriver gyldighetsområdet på en entydig måte slik at dette er tydelig for alle aktører i markedet, enten du er leverandør eller kunde. DNV legger EFPAs standard for testevaluering til grunn for sertifiseringen. EFPA (The European Federation of Psychologists Associations) er den europeiske paraplyorganisasjonen for psykologforeninger og har en "Standing committee for tests and testuse" som har utviklet standardene, delvis i samarbeid med EAWOP (The European Association for Work and Organizational Psychology).

Fordeler med å bli sertifisert

Stadig flere seriøse bedrifter begynner å stille spesifikke krav til sine underleverandørers tester og brukerkompetanse. Blant annet har DNB gått i bresjen for å kreve at alle deres rekrutteringspartnere kan dokumentere at de som minimum er i prosess med å sertifisere sin rekruttering og testbrukerkompetanse, og at testverktøyene de benytter er sertifiserte.

Hvordan bli sertifisert

Mer informasjon om sertifiseringsprosessen og kravene som stilles til de sertifiserte testene, finner du via linkene her på siden

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Faglig rammeverk

Faglig rammeverk

  Sertifiserte tester

Sertifiserte tester

  Prisliste

Prisliste