Skip to content

Sertifisert takstmann for boligsalgsrapportering

Bidra til et tryggere boligsalg både for kjøper og selger – bli sertifisert takstmann!

I mange boligsalg fører uenighet om boligens feil og mangler til konflikter mellom kjøper og selger. Som sertifisert takstmann vil du bidra til å sikre en mer konsistent boligsalgsrapport og dermed skape større trygghet både for kjøper og selger. Sertifiseringsordningen for takstmenn ble etablert i 2006, og ca. 200 sertifiserte takstmenn bidrar daglig til mer nøytral og riktig rapportering for boliger i Norge. 

Hva skal til for å bli en sertifisert takstmann?

Sertifiseringen utføres av DNV som uavhengig 3. part. Vi ivaretar ordningen for Sertifiseringsrådet for Takstpersonell i Norge, SETA, som har det faglige ansvaret for opprettholdelse og utvikling av ordningen.

I påvente av forventede endringer i myndighetskrav i forbindelse med ny Avhendigslov, gjennomfører vi kun resertifiseringer av allerede sertifiserte takstpersoner.

Vi gjennomfører dessverre ikke nye førsteganssertifiseringer per dags dato. 

Vi forventer å kunne komme med ny informasjon og en revidert sertifiseringsordning i løpet av 2023, som dekker ulike typer oppdrag en DNV-sertifisert boligtakstmann vil kunne levere.


Hva kreves av meg når jeg er sertifisert takstmann?


Som sertifisert takstmann vil du årlig rapportere på følgende punkter:
  • Oppdatert kunnskap
  • Gjennomføring av takstrapporter inkl. boligsalgsrapporter
  • Gjennomførte oppdrag
  • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret
  • Betaling av årlig avgift

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor du fyller inn informasjonen nevnt over innen 31. desember gjeldende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

 

Prisliste 2023