Skip to content

NEK 405-20 Eltakst

Bidra til et godt faglig grunnlag for taksering og vurdering av elektriske anlegg og trygghet for både selger og kjøper!

En eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget. Bestemmelsene i Avhendingslova til dokumentasjon av tilstand har blitt skjerpet. Både selger og kjøper vil derfor dra stor nytte av å ha en uhildet rapport fra sertifisert fagperson å unngå fremtidige konflikter. Vi venter en stigende etterspørsel etter kvalifisert og sertifisert personell i tiden som kommer. 


Hva er NEK 405-20 Eltakst sertifisering?

Med DNVs nasjonale og internasjonale anerkjennelse, gir våre sertifikater tillit til dine tjenester i markedet og trygghet for dine kunder. DNV tilbyr en rekke sertifiseringsordninger allerede, og kan nå tilby sertifisering av eltakstpersoner (personsertifisering) etter denne normen. Sertifikatet gjelder for 5 år og forutsetter at du oppfyller dine forpliktelser i løpet av sertifikatperioden. Tjenesten utføres i henhold til kravene for personsertifisering i NS-EN ISO/IEC 17024

Hvordan blir jeg sertifisert eltakstperson?

Du må først og fremst inneha kvalifikasjoner tilsvarende faglig ansvarlig iht. fek§7 første ledd og gjennomført opplæring som dekker kompetansemålene gitt i normen kapittel 
 • Sende søknad og dokumentasjon på at du oppfyller kravene til praktisk og teoretisk kunnskap. Link til søknadsskjema finner du til høyre øverst på siden.
 • Kopi av vitnemål/studiebevis på  relevant master- eller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev. 
 • Bekreftelse på minst 3 års relevant praksis etter endt utdanning
 • Gjennomføre og bestå gjeldende eksamen fastsatt av sertifiseringsorganene
 • Bestått eksamen i NEK 405-2 og -3 med gyldig eksamensbevis eller sertifikat
 • Betale eksamensavgift 
 • Være tilknyttet foretak registrert i Elvirksomhetsregisteret og som er sertifisert iht. NEK 405-4.
Vi holder dialogen med deg underveis i sertifiseringsløpet og når du er sertifisert mottar du ditt personlige sertifikat og blir å finne i vårt register over sertifiserte eltakstpersoner i Norge. Det er kun ved sertifisering at du har tillatelse til å markedsføre seg med DNVs sertifiseringsmerke. Som sertifisert vil også ligge på den søkbare listen over sertifiserte Eltakstpersoner på DNVs hjemmeside.

Hva kreves av meg når jeg er sertifisert elektrotermografør?

Som sertifisert eltakstperson vil du årlig rapportere på følgende punkter:

 • Faglig oppdatering (attesteres ved egenerklæring)
 • Attest eller kursbevis på årlig gjennomgang av FSE
 • En sporbar liste over alle relevante oppdrag i løpet av kalenderåret
 • Eventuelle klager du har mottatt ila kalenderåret

Mot slutten av året vil du motta en e-post fra oss hvor vi minner om rapporteringen med link til skjema som skal være oss i hende senest 31. januar påfølgende år. Du leverer din første årlige rapport innen første årsskifte hvis sertifikatet er utstedt før 1. juli, og ved neste årsskifte hvis sertifikatet er utstedt etter 1. juli inneværende år.  DNV er akkreditert for NEK 405-1 Elektrotermografi For informasjon om akkrediteringsomfang se her.

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Prisliste 2023