Skip to content

Produktsertifisering

Hovedkomponenter, konstruksjonsdeler til fortøyning og ekstrautstyr som faller inn under NS-9415:2009 skal oppfylle krav fastsatt i standarden.

Hovedkomponenter, NYTEK kapittel 4

I 2012 kom følgende krav i NYTEK:

§ 12.Betingelse for bruk