Other sectors

NSIM

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss her

NSIM er et system som lar deg optimalisere bruken av fortøyninger og reduserer risikoen for fiskerømming.

NSIM gir deg dokumentasjonsmuligheter som sørger for at du kan etterkomme myndighetskrav og sertifiseringer. Dette vil spare deg for store kostnader forbundet med oppdrettsnæringens utfordringer. NSIM er et system for personell og firmaer som har ansvar for oppdrettsanlegg og oppdrettslokaliteter.

NSIM (Nautical Site Information Models) er et datasystem skreddersydd for å organisere dokumentasjon og informasjon i oppdrettsnæringen. Det fysiske oppdrettsanlegget og lokaliteten blir speilet med en digital 3D modell («digital tvilling») i et rom med geografisk posisjoneringssystem.

Under ulike miljømessige betingelser gir systemet deg et oversiktlig og godt bilde av forholdene under vann. Systemet gjør det mulig å optimalisere bruk av fortøyninger og komponenter på lokaliteten og vil derfor bidra til å redusere risikoen for fiskerømming.

NSIM..

  • gir deg oversikt over den tekniske situasjonen på lokaliteten over og under vann
  • er et langsiktig planleggingsverktøy som gjør det mulig å etterkomme krav under skiftende omstendigheter og varierende forutsetninger
  • lar deg optimalisere bruk av fortøyninger og komponenter på lokaliteten 
  • vil bidra til å redusere risikoen for fiskerømming

NSIM passer for både små og store oppdrettsselskap. Ta kontakt med oss for en prat rundt hvordan du kommer i gang med NSIM.

Kontakt oss

Vil du vite mer?

Kontakt oss her

Hva skjuler seg under overflaten?

Kontakt oss for mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: