Skip to content

NEK 405-3-2 Elkontroll vegtrafikksystem

Samferdselssektoren er nå organisert i en rekke nye veieiere som også har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Det er viktig at leveranser lever opp til kvaliteten kontraktene krever. Veieiere opplever i for stor grad feil ved leveranser og ønsker et verktøy for å sikre kvalitet på leveranser i form for uavhengig tredjepartsverifisering av leveranser etter NEK 405-konseptet.

Elanlegg i det norske vegtrafikksystemet blir nå blir inkludert i NEK 405-serien. En slik standard vil sikre at man på en systematisk måte kan kartlegge tilstanden i de ulike anleggene og avdekke mangler. Dette blir et viktig tiltak for å sørge for at elsikkerhet ivaretas, og vil åpne mange nye spennende oppdrag for de som sertifiserer seg her.

Påmelding til eksamen og sertifisering er åpen. Kursholdere står nå også klare med de første kursene.

 

Relevante dokumenter

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

  Prisliste 2023

Prisliste 2023

 

Sertifikatholdere

 

Kursholder