Mat og drikkevarer

MSC Chain of Custody-sertifisering

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Sertifisering etter Marine Stewardship Council (MSC) Chain of Custody-standarden demonstrerer for konsumentene at sjømaten stammer fra MSC-fiskerier og ASC-gårdsbruksertifisert kilde.

Sertifisering etter Marine Stewardship Council (MSC) Chain of Custody-standarden demonstrerer for konsumentene at sjømaten stammer fra MSC-fiskerier og ASC-gårdsbruksertifisert kilde.

Hva er MSC Chain of Custody standarder?

Standarden gjelder enhver markedsaktør (individuelle organisasjoner eller grupper) med eierskap av produktet eller der sjømatproduktet er transformert eller pakket på nytt, inkludert grossister, behandlere, forhandlere, tilberedere og selgere. Det garanterer at ethvert produkt som har MSC eco-etiketten stammer fra et sertifisert bærekraftig fiskeri. Hvert medlem av forsyningskjeden som har eierskap over produktet eller omformer produktet, må være sertifisert opp til det punktet der produktet går inn i sin endelige, konsumentklare pakning.

MSC CoC-standarden gjelder for:

  • Villfangst: Selskaper som er sertifisert etter MSC Fisheries-standarden
  • Akvakultur: Selskaper sertifisert etter Aquaculture Stewardship (ASC)-standardene. Spesifikke ASC-krav er lagt til MSC CoC-standarden.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifiseringen etter MSC CoC-standarden gjør at organisasjonen din kan:

  • Demonstrere at dine produkter stammer fra en bærekraftig kilde
  • Oppfylle konsumentens krav om produktkildeinformasjon
  • Sikre en bærekraftig og sikker matkjede
  • Bygge forbrukertillit
  • Støtte posisjoneringen av produktet med eco-etiketten
  • Møt forhandlerkrav for verifisering av bærekraftig anskaffede produkter
  • Handel med ledende forhandlere og forhandlerkjeder som krever sertifisering
Bruk av MSC eller ASC eco-etikett på sjømatprodukter er kun tillatt der det har blitt implementert en verifisering mot MSC Chain of Custody-standarden og der selskapet har underskrevet en logolisensavtale med programeieren.

Komme i gang 

DNV er et sertifiseringsorgan som er akkreditert til å forsyne sertifisering for de enkelte organisasjonene og gruppene mot ASC Farm-standarden, MSC Fisheries-standarden og MSC Chain of Custody-standarden. For å evaluere integriteten til Chain of Custody for relevant sjømat og sjømatprodukter og deres opphav, vurderer DVN prosesser, evaluerer relaterte registreringer og forener produktkvantitet.

Kontakt oss

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Relatert service som kan være av interesse: