IFS Food-standarden

Forbedre din egenskap for å kontinuerlig imøtekomme kundens forventninger til matkvalitet og sikkerhet, samtidig som du reduserer kostnader for forsyningskjedeadministrasjon.

Sertifisering av matproduksjonssystemet til IFS Food-standarden demonstrerer ditt engasjement for matsikkerhet, kvalitet, lovmessighet og kontinuerlig forbedring.

Hva er IFS Food-standarden?

IFS Food er en internasjonal standard for å vurdere produkt- og prosesscompliance i forhold til matsikkerhet og -kvalitet. IFS Food-standarden gjelder for leverandører i alle trinn av matbehandlingen etter jordbruksstadiet. IFS Food oppfyller kriteriene til Global Food Safety Initiative - GFSI.

Vurderingssjekklisten er innjustert med GFSIs benkemerkingskrav, FSMA, og EU-forordninger. Kravene er relatert til kvalitetsstyringssystemet, HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points) og detaljerte forutsetningsprogrammer, inkludert GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice) og GHP (Good Hygiene Practice). Det inkluderer også krav som er relatert til utviklingen av en positiv matsikkerhetskultur.

Forhandlere, samt matprodusenter, krever IFS Food-sertifisering fra leverandørene som er inkluder i deres forsyningskjede.

Fordeler med å bli sertifisert

Det å ha en felles standard og enhetlig måte å evaluere kvalitetsnivået til leverandører på reduserer behovet for andreparters revisjoner. For forhandlere, produsenter og leverandører blir forsyningskjedeadministrasjon mer konsistent og effektiv. Den reduserer de helhetlige kostnadene til prosessen og reduserer nivået av sikkerhet for kunder, leverandører og konsumenter

Standarden gjør at organisasjonen din kan:

  • Gi tegn på engasjement, og i tilfelle matsikkerhetshendelse, juridisk forsvar innenfor rammen av "forsiktighetskonseptet".
  • Bygge og drive et ledelsessystem som er i stand til å hjelpe deg til å bedre oppfylle matkvalitets-/sikkerhetskrav og juridisk compliance, spesielt når det gjelder relevant lovgivning i de landene der det ferdige produktet forbrukes.
  • Gi et verktøy for forbedring av matsikkerhetsytelsen, samt midler til å overvåke og måle matsikkerhetsytelsen effektivt.
  • Tilrettelegge for reduksjoner i produktavfall, ny bearbeiding av produktet og tilbakekalling av produkter.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et ledelsessystem for matkvalitet og -sikkerhet som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  IFS International Food Standard

IFS International Food Standard

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøk GFSI-siden