Skip to content

FSSC 22000 – Food Safety System Certification-programmet

Bli bedre i stand til å innfri kundenes forventninger til produktsikkerhet og kvalitet, samtidig som du reduserer kostnadene knyttet til styring av forsyningskjeden.

Sertifisering av styringssystemet for mattrygghet i henhold til FSSC 22000 viser at du er opptatt av mattrygghet, kvalitet, lovlighet og kontinuerlig forbedring.

Hva er FSSC 22000?

FSSC 22000 er et matsikkerhetssertifiseringsprogram som er basert på den eksisterende internasjonalt anerkjente standarden ISO 22000 og som utfylles med tekniske standarder, slik som ISO TS 22002-1 for matproduksjon og ISO TS 22002-4 for pakningsproduksjon. Den er også fullstendig i samsvar med andre standarder, slik som ISO 9001 og ISO 14001 (inkludert innjusteringen med ISOs høyt nivå-struktur).

I tillegg til ISO 22000 og det bransjerelevante Pre-Requisite Program (PRP) inneholder FSSC 22000 krav som hjelper bedrifter med å håndtere risiko på flere områder, fra matsvindel, matforsvar, mattrygghet og kvalitetskultur, kvalitetskontroll, allergenhåndtering og miljøovervåkningsprogrammer. I den nyeste versjonen er det også lagt til krav om matsvinn og avfall for å hjelpe bedriftene med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål.  

FSSC 22000 er spesielt rettet mot næringsmiddel-, fôr- og emballasjeproduksjon, samt lagring og transport, catering og detaljhandel/engroshandel. Mens de første utgavene av FSSC 22000 kun var relevant for matprodusenter, har omfanget av den aktuelle versjonen blitt utvidet til andre segmenter i forsyningskjeden, og den er anerkjent av Global Food Safety Initiative – GFSI.

Hvis organisasjonen allerede er sertifisert etter ISO 22000, trenger den kun en ekstra gjennomgang mot tekniske spesifikasjoner for sektor PRPs og FSSCs tilleggskrav for å oppfylle alle kravene i programmet.

Kravene er relatert til ledelsessystemet for matsikkerhet og HACCP-systemet (Hazard Analysis & Critical Control Points). I tillegg kan FSSC kombineres med en frivillig FSMA-beredskapsvurdering for FDA-kravene for eksport til USA. I den nyeste versjonen er det også lagt til krav om matsvinn og avfall for å hjelpe bedriftene med å oppfylle sine forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål.  

Fordeler med å bli sertifisert

FSSC 22000 tilbyr et sertifiseringsprogram som garanterer et robust ledelsessystem for matsikkerhet for å kontrollere matsikkerhetsfarer, minimere risikoer og garantere sikker matproduksjon. Pålitelighet til å levere sikker mat bidrar til konsumenttillit og til slutt til konsumentlojalitet.

Standarden gjør at organisasjonen din kan:

  • Forsyn tegn på engasjement for å identifisere, evaluere og kontrollere matsikkerhetsfarer som kan forventes å oppstå for å unngå å skade konsumenten direkte eller indirekte.
  • Opprette og drive et ledelsessystem som er i stand til å hjelpe deg til å bedre oppfylle matkvalitets-/sikkerhetskrav og juridisk samsvar
  • Gi et verktøy for forbedring av matsikkerhetsytelsen, samt midler til å overvåke og måle matsikkerhetsytelsen effektivt.
  • Utvikle en god matsikkerhetskultur som i sin tur forbedrer kundens sikkerhet og hjelper til med å oppnå konkurransefordeler.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et ledelsessystem for matsikkerhet som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  FSSC 22000

FSSC 22000

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Overgang til FSSC 22000 versjon 6

Overgang til FSSC 22000 versjon 6

Begynn å forberede overgangen til FSSC 22000 versjon 6.