Skip to content

HACCP - Hazard Analysis & Critical Control Points (fareanalyse og kritiske kontrollpunkter)

Forbedre din evne til å kontinuerlig imøtekomme kundens forventninger og juridiske krav til matsikkerheten til produkter og tjenester.

Sertifisering av matsikkerhetsstyringssystemet ditt for å være i linje med HACCP-prinsippene demonstrerer ditt engasjement for konsistens, kontinuerlig forbedring og kundesikkerhet og -tilfredshet. Disse er konkrete forretningsfordeler som spiller en viktig rolle for å skape utholdenhet og bærekraftig ytelse.

HACCP-metodelæren er en strukturert, forebyggende metode for matsikkerhet som optimaliserer innsatsene for å tilby konsumenten sikker mat. Det er obligatorisk i flere land, inkludert USA og innenfor EU.

Hva er HACCP?

HACCP gjelder for alle typer selskaper som er involvert i matproduksjon og er en risikohånteringsmetodelære som er spesifikt designet for matsektoren av Codex Alimentarius Commission, etablert i fellesskap av Food and Agriculture Organization (FAO) Verdens Helseorganisasjon (WHO). Det er et forhåndskrav under de fleste matsikkerhetsstandardene for organisasjoner å utvikle prosedyrer som er basert på prinsippene i HACCP.

HACCP involverer:

 • Utvikling av prosesser og identifisering av hva som kan gå galt og hvilke farer det finnes for matsikkerhet.
 • Identifisering av eventuelle kritiske kontrollpunkter og områder som en forretning må fokusere på for å sikre at disse farene fjernes eller reduseres til sikre nivåer.
 • Bestemme tiltak som er nødvendig for å utbedre manglende compliance.
 • Overvåkning for å sikre at prosedyrene følges og fungerer.
 • Opprettholde passende registreringer.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering av sikkerhetssystemet etter HACCP-kravene gir et effektivt middel for å kommunisere med interessenter og andre interesserte parter. Det er et viktig element når det gjelder å demonstrere matsikkerhetsengasjementer under selskapsstyring, selskapsansvar og finansielle rapporteringskrav.

HACCP-systemsertifisering gjør at organisasjonen kan gjøre følgende:

 • Kommunisere sikkerhet til kundene, demonstrere at maten er produsert ved hjelp av sikre prosesser
 • Bevise at det har tatt alle rimelige forholdsregler for å garantere produksjone av sikker mat.
 • La kundene kreve at leverandører vurderes og sertifiseres, hvis de driver i et land med et sterkt matsikkerhetslovverk.
 • Redusere antallet revisjoner som utføres av kundene og dermed spare administrasjonstid og relaterte kostnader.
 • Redusere produktavfall og tilbakekalling av produkter.
 • Forbedre forhold til matsikkerhetsmyndigheter.
 • Forbedre effektiviteten.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere en effektiv matsikkerhetsplan som passer for ditt ledelsessystem for matsikkerhet og som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant HACCP-opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Mer informasjon

  HACCP

HACCP

Last ned en brosjyre

  Kurs

Kurs

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Les mer om den digitale kundeopplevelsen her

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Besøk GFSI-siden