Mat og drikkevarer

GLOBALG.A.P IFA Akvakultur

GLOBALGAP aquaculture

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Forbedre kvaliteten på frukt- og grønnsaksproduktene og oppfyll alltid kundenes forventninger med hensyn til matsikkerhet og bærekraft.

Standarden Integrated Farm Assurance - Aquaculture stiller nøyaktige krav til et omfattende styringssystem som omfatter hele produksjonskjeden, inkludert stamfisk, settefisk, fôrblandinger, oppdrett, høsting og transport. Denne standarden er utviklet for å styrke din evne til å levere produkter som er i tråd med både kundenes forventninger og lovpålagte krav.

Hva er GLOBALG.A.P. IFA – Aquaculture

GLOBALG.A.P. IFA-standarden er bygget på et modulsystem som gjør det mulig for produsenter å bli sertifiserte for flere underomfang i én revisjon. Det består av:

Generelle forskrifter som setter kriteriene for vellykkede kontrollpunkter og compliance-kriterier (CPCC)-implementering, samt retningslinjer for verifisering og regulering av standarden. Disse kriteriene definerer kravene for å oppnå kvalitetsstandarden som kreves av GLOBALG.A.P.

  • Akvakulturstandarden er en av to moduler som bygger på basismodulen for alle oppdrettsanlegg, og den fokuserer spesielt på akvakultur (den andre er planter). 
  •             Den fremmer tiltak for alle akvakulturprodusenter som sikrer mattrygghet, minimal miljøpåvirkning med hensyn til biologisk mangfold og overholdelse av krav til dyrevelferd og helse og sikkerhet for de ansatte. 
  • Akvakulturkategoriene som er tilgjengelige i den nåværende versjonen av standarden, er fisk, bløtdyr, krepsdyr og tang og tare, som er integrert i basismodusen for akvakultur. Den kan kobles til andre mattrygghetsstandarder som FSSC 22000, BRC og IFS for å dekke hele forsyningskjeden

Utgaver og GFSI godkjenning

IFA versjon 6 ble lansert i september 2022. Den har en forenklet struktur og språk og utvidede kriterier for bærekraft, dyrevelferd og kontinuerlig forbedring på produsentnivå.  IFA Plants (som omfatter frukt og grønnsaker) tilbys for tiden i to parallelle og like gyldige versjoner:   IFA Smart   IFA GFS (GFSI-benchmarked).  

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering til GLOBALG.A.P. IFA - Aquaculture av en uavhengig tredjepart verifiserer effektiviteten av god landbrukspraksis og det implementerte oppdrettssystemet, samt bærekraften i oppdrettsaktivitetene. Som et resultat: 


  • Skap tillit til systemets ytelse internt og eksternt ved å bruke effektive prinsipper for prosessledelse. 
  • Implementere en strukturert tilnærming til kontinuerlig forbedring av prosessene og vite hvor innsatsen skal settes inn. Dette kan forbedre produktkvaliteten og redusere kostnadene. 
  • Øke kundenes tillit og tilfredshet, noe som igjen kan føre til bedre og enklere tilgang til markedet. 
  • Oppnå et betydelig konkurransefortrinn ved å oppfylle alle krav til sertifisering av oppdrettssystemer som kunder, leverandører og underleverandører stiller for å kunne gjøre forretninger med dem.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et ledelsessystem for produktbehandling som er i samsvar med standardkravene. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

Finn ut mer om hvordan du kommer i gang på veien til sertifisering.

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: