GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard

Sikre deg transparens gjennom hele forsyningskjeden og garanter produktenes integritet for å gi kundene en vedvarende trygghetsfølelse.

Garanterer segregasjonen og sporbarheten, og følgelig også integriteten, av ditt produkts GLOBALG.A.P. sertifiseringsstatus gjennom hele livssyklusen. Fra oppdrettsanlegget til restauranten eller butikkhyllen, transparens langs hele forsyningskjeden skaper en pålitelig kommunikasjon med dine kunder.

Standarden gjelder for alle produsenter, forhandlere, butikker og restaurantkjeder som håndterer GLOBALG.A.P. sertifiserte produkter og sertifiseringen bekrefter at produktet kommer fra GLOBALG.A.P. sertifiserte oppdrettsanlegg.

Hva er GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard

GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard er vesentlig for alle produsenter og forhandlere som håndterer GLOBALG.A.P. sertifiserte produkter. Sertifiseringen garanterer at alle produkter med et GGN nummerlogo, eller som selges som et GLOBALG.A.P. sertifisert produkt, kommer fra GLOBALG.A.P. sertifiserte oppdrettsanlegg.

Standarden identifiserer et produkts ende-til-ende-sertifiseringsstatus. Den kommer med klare krav for håndtering av sertifiserte produkter og for en egnet segregering av sertifiserte og ikke-sertifiserte produkter i de bearbeidende driftsenhetene.

Sertifisering etter standarden skaffer et nivå av transparens og integritet som tilfører ekstra verdi til produktene og merkene på markedet, samtidig som kundene får en pålitelig trygghetsfølelse.

Fordeler med å bli sertifisert

Sertifisering etter GLOBALG.A.P. CoC Standard utført av en uavhengig tredjepart som DNV, bekrefter forsyningskjedens, og følgelig også produktenes, integritet. Som en følge av dette, vil du:
  • Garantere transparens gjennom hele forsyningskjeden - fra oppdrettsanlegg til handel, sortering, pakking og lagring i forhandlerens hyller - helt til endelig forbruker.
  • Opprette tillit til systemets ytelse internt og eksternt ved å bruke effektive prinsipper for prosessledelse.
  • Implementere en strukturert metode for en stadig forbedring av prosessene og for å vite hvor innsatsen skal fokuseres, slik at produktkvaliteten forbedres og kostnadene reduseres.
  • Forsterke kundens trygghet og tilfredshet, som i sin tur kan føre til bedre og enklere markedstilgang.

Komme i gang

For å bli sertifisert må du først implementere et effektivt CFM-produksjonssystem som er i samsvar med standardkravene – en sjekkliste er tilgjengelig fra GLOBALG.A.P., noe som kan hjelpe til ved selvvurdering. DNV er et akkreditert tredjeparts sertifiseringsorgan og kan hjelpe deg i løpet av reisen, med start fra relevant IFA-opplæring til egenvurderinger, mangelanalyse og sertifiseringstjenester.

 

eAdvantage

Logg inn som kunde

 

Opplæring i ledelsessystemer

Gjennom våre kurs vil du bli bedre rustet til å implementere og sertifisere ditt styringssystem

 

ViewPoint - vårt kundefellesskap

Innsikt fra våre globale undersøkelser. Diskuter beste praksis og trender med DNV-eksperter og kolleger i bransjen.

 

Morgendagens verdivurdering 2014

Vår årlige vurdering av hva som kjennetegner bærekraftslederne

 

Business Assurance-blogg - GoingSustainable

Nyheter, trender, ideer og innsikt om hvordan man kan oppnå bærekraftig forretningsytelse

 

Finn ditt lokale kontor

Finn ditt nærmeste Business Assurance-kontor