Other sectors

Fortøyningsanalyse

NSIM

Kontakt oss

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

En fortøyningsanalyse skal fastsette de dimensjonerende lastene i fortøyningssystemet på en lokalitet.

NYTEK kapittel 5 

I 2012 kom følgende krav i NYTEK:

§ 17.Krav til fortøyningsanalyse 

§ 18.Dokumentasjon av fortøyningsanalyse 

empty

emptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyemptyempty§ 19.Krav til utlegg av fortøyning og fortøyningsinspeksjon 

En fortøyningsanalyse skal fastsette de dimensjonerende lastene i fortøyningssystemet på en lokalitet. En rekke små og store faktorer påvirker de dimensjonerende lastene, deriblant miljøkrefter, fortøyningskomponenter, hovedkomponenter og plassering. 

Vi anser fortøyningsanalysen som en bærebjelke i grunnarbeidet som blir utført på en lokalitet. Fortøyningsanalyser skal skape merverdi og nytte for deg som kunde, og vårt mål er optimal prosjektering av ditt fortøyningssystem. 

Som oppdretter bør du være trygg på at oppdrettsanleggene dine er dimensjonert for de rådende forhold for gitte lokaliteter, og at dine verdier er ivaretatt på best mulig måte. 

Kontakt oss

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: