Brukere av arbeidspsykologiske tester

​DNV tilbyr sertifisering av brukere av arbeidspsykologiske testverktøy. Sertifiseringen skjer i henhold til det faglige rammeverket som er utarbeidet av Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN).

Det norske arbeidsmarkedet kjennetegnes av økende bruk av arbeidspsykologiske testverktøy. Vi ser samtidig at det er stor variasjon i kompetansenivå hos testbrukerne. 

Veldig få av de som blir testet vet hvilke krav de kan stille til testbrukerne, og ofte befinner seg i en situasjon der det ikke føles naturlig å utfordre kompetansen hos testbrukeren. 


Hva er sertifisering av brukere av arbeidspsykologiske tester?

Formålet med sertifiseringsordningen for testbrukere, er at et upartisk sertifiseringsorgan kan verifisere at en person har relevant kompetanse i form av teoretiske og praktiske kunnskaper om bruk av testverktøy, og dermed kan benytte disse verktøyene på en kompetent og etisk måte. Med testverktøy menes her kartleggingsverktøy så som personlighetsinventorier, evnetester og andre verktøy som er ment å gi informasjon om individuelle forskjeller mellom mennesker i en yrkesmessig sammenheng.

DNV sertifiserte testbrukere oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om testbruk, og må jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og oppdaterer sin kunnskap for å beholde sertifikatet. Vi anbefaler at alle virksomheter som bruker arbeidspsykologiske testverktøy har minimum en person som er sertifisert testbruker.


Fordeler med å bli sertifisert

All informasjon om sertifiseringsordningen finner du i Tjenestebeskrivelsen på denne siden.

Hvordan bli sertifisert?

For å bli sertifisert, må man gjennomføre en skriftlig og muntlig prøve. For å avlegge prøven, må man også kunne dokumentere følgende:

Gjennomføring av minimum 75 individuelle testadministrasjoner inkludert tilbakemelding til testtaker. Minimum ti av disse testadministrasjonene skal ha vært administrert det siste året.

ELLER

Deltakelse på et godkjent kurs som leder mot sertifisering

Dokumentasjon på at forkunnskaper er tilfredsstillende må fremlegges før sertifiseringsprosessen starter. Ved å søke om sertifisering aksepterer kandidaten betingelsene i sertifiseringsordningen for testbrukere, og forplikter seg til å rette seg etter sertifiseringsorganets dokumenter og informasjon. 

Oppdatering

Testbrukerstandarden er i 2023 under oppdatering av NPF og DNV. Sertifiseringsordningen vil etterfølgende relanseres med de nye oppdateringene. Dagens sertifiserte vil automatisk være med over i den nye ordningen. Ønsker du å sertifisere deg som testbruker allerede nå, er det fremdeles mulig.

Relevante dokumenter

  Sertifikatinnehavere

Sertifikatinnehavere

  Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse

 

Sertifiseringskrav

 

Prisliste

 

Sertifiserte tester

 

Kursholdere