Mat og drikkevarer

ASC-fôrstandard

ASC feed standard - 1134x300

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

ASCs nye fôrstandard skal sikre at fôrfabrikker oppfyller strenge miljø- og samfunnsmessige krav, kjøper inn ingredienser fra samfunnsansvarlige leverandører og bruker miljøvennlige råvarer. Standarden har en helhetlig tilnærming og krever ansvarlig innkjøp av alle viktige fôringredienser.

ASCs fôrstandard trådte i kraft i september 2022 og regulerer en av de viktigste kildene til potensielle konsekvenser av akvakultur, nemlig fôrproduksjon.  

Tidligere ble fôr evaluert som en del av oppdrettsstandardene, f.eks. ASC Salmon (standard for lakseoppdrett). Med sin egen ASC-standard kan fôrfabrikker evalueres separat, og forbrukerne kan stole på at fôret som brukes på ASC-sertifiserte oppdrettsanlegg, stammer fra ansvarlige kilder – enten det inneholder marine eller landbaserte ingredienser.  

Hva er ASC Feed Standard? 

ASCs nye fôrstandard gjør det klart at sertifiserte fabrikker må kjøpe inn mer bærekraftige ingredienser, men slår samtidig fast at marine ingredienser faktisk utgjør en mindre andel av fôr til akvakultur. På verdensbasis stammer rundt 75 prosent av disse ingrediensene fra landbruk – for eksempel soya, hvete og ris. Bruk av slike ingredienser har sine egne konsekvenser, særlig i form av avskoging og landendringer, noe som ofte blir oversett i debatter om bransjen.  

For plantebaserte ingredienser – i likhet med marinbaserte – må fabrikkene nå registrere og rapportere alle ingredienser som utgjør over én prosent av et fôr, og de må iverksette tiltak for å sikre at de stammer fra ansvarlige kilder. Fabrikkene må vurdere risikoen for at en bestemt ingrediens bidrar til avskoging eller landendringer og forplikte seg til å gå over til en forsyningskjede uten disse alvorlige negative konsekvensene.  

Standarden trådte i kraft 1. september 2022, og fra og med denne datoen er fôrfabrikker kvalifisert for sertifisering. For å fortsette å overholde ASCs oppdrettsstandarder må oppdrettsanlegg innen januar 2025 gå over til fôr som overholder fôrstandarden. 

Kontakt oss

Hva kan vi hjelpe deg med?

Jeg ønsker mer informasjon

Vet du allerede hva du trenger?

Send meg gjerne et tilbud

Relatert service som kan være av interesse: