Other sectors

Anleggssertifikat

Yellow buoy in front of a fish farm

Kontakt oss

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

Vi sørger for at du som oppdretter kan føle deg trygg på at dine oppdrettslokaliteter har utstyrskomponenter som gir deg den nødvendige sikkerheten.

Anleggssertifikat, NYTEK kapittel 7 

I 2012 kom følgende krav i NYTEK:

§ 24.Krav om anleggssertifikat 

§ 25.Vilkår for å få anleggssertifikat 

§ 26.Krav til anleggssertifikatet 

§ 27.Dokumentasjon av anleggskonfigurasjon 

§ 28.Anleggssertifikatets gyldighet 

§ 29.Rapportering 

Som oppdretter bør du være trygg på at dine oppdrettslokaliteter har utstyrskomponenter (f.eks. flytekrager, nøter og fôrflåter) som ivaretar den nødvendige sikkerheten på lokasjonen. Dette utstyret må være riktig sammenkoplet og plassert i forhold til hverandre og samtidig være minimalt eksponert for bølger og strøm. 

Ved utstedelse av et anleggssertifikat er alle disse hensyn ivaretatt.  

Kontakt oss

Ønsker du å be om et pristilbud?

Kontakt oss her

Relatert service som kan være av interesse: