Skip to content

Kursvirksomhet og kursdeltakelse

Bedriftsinterne kurs

Training with Impact - Knowledge to Grow

DNV tilbyr en rekke kurs som bedriftsinterne, hvor vi kommer hjem til dere, på deres premisser. Avhengig av behov og utgangspunkt kan vi skreddersy kurs og workshops som passer for deres ansatte og bedriften. 

Se et utvalg av hva vi kan tilby, og kontakt oss gjerne dersom dere har behov for noe mer tilpasset dere. 

Interne revisjoner

Ved å gi de ansatte kurs i hvordan å gjennomføre interne revisjoner, vil bedriften oppnå fordeler da dette vil bli gjennomført på en så god måte som mulig. Fokuset på kurset vil være å gå gjennom de ulike stegene i en revisjonsprosess, og hvordan man skal forberede seg og initiere en intern revisjon. Vi tilbyr kurs over en eller to dager, avhengig av deres behov. Kurset kan gjennomføres med fokus på ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 19011. Vi kan også gjennomføre kurs i interne revisjoner helt fritt fra ISO standarder, med f.eks større fokus på å gjennomføre ulike kontroller. 

Risiko og risikostyring

Innenfor tematikken risiko og risikostyring kan vi levere flere ulike kurs. Her tilbyr vi et grunnkurs i risiko og risikostyring i ISO, og mer videregående kurs i praktisk risikostyring og strategisk risikostyring. Vi kan også bistå med tilpassede workshops i risikostyring i prosjekter, hvor deltakerne får en god innføring og øvelse i risikotankegang. 

Næringsmiddel, mattrygghet og havbruk

Vi har kurs rettet til dere som jobber med næringsmiddel og mattrygghet, relatert til risiko og helse til mat- og drikke bransjen. Dette kan være ISO 22000, FSSC 22000, Matsvindel, BRC og lignende. Vi leverer også kurs til havbruksbransjen, Global GAP IFA, Global GAP Inspektør, GRASP, ASC med mer. 

Tilpassede workshops og kurs

Utover nevnte områder og tematikk kan vi også levere kurs og workshop i møteledelse/fasilitering, prosessledelse av mennesker, prosesskartlegging av bedriftens prosesser og prosedyrer og Lean og kontinuerlig forbedring.

Kontakt oss for mer informasjon

Bedriftsinterne kurs

Kontakt oss her