Kunnskap om handling

Vår opplæringsmetode

Opplæring forbereder deg til jobben som skal gjøres. Hva om du kunne lære direkte av andre som lever dine utfordringer? I DNV gjør vi leksjonene fra våre 70 000 kunder over hele verden til en del av hver opplæring.

I et kreativt læremiljø er våre lærere revisorer som gjør beste praktisering og trender fra feltet håndgripelige og relevante for din kontekst. Basert på deres egen erfaring, industriekspertise og omfattende analyse av alle våre revisjonsdata, sørger vi for et unikt innsyn i utfordringer og muligheter for forbedring opplevd av industrigrener tilsvarende dine. Kjennskap til hva som virkelig foregår i virksomheter som din, er hva vi mener skaper kunnskap for handling.

Vi starter fra den kunnskapen og erfaringen vi har fra daglig interaksjon med tusenvis av sertifiserte kunder rundt om i verden. Basert på våre revisorers erfaring, industriekspertise og omfattende analyse av revisjonsdata, deler vi det vi har lært fra industrigrener lignende dine.

Vår opplæringsmetode er utviklet for å dele nødvendig kunnskap og erfaring fra feltet på en kreativ og dynamisk måte. Ved å følge opplæringen får du større kjennskap til hva som må prioriteres for å revidere og forbedre ledelsessystemet i din virksomhet. Med lærdom fra tilsvarende virksomheter friskt i mente, kan du fokusere på viktige nøkkelområder for din virksomhet og etablere et mer effektivt internt revisjonsprogram.

Er du en konsulent, vil du være bedre rustet for å støtte virksomheter langs deres vei mot sertifisering. Ved å kjenne til vanlige industri-feller, typiske manglende overensstemmelser og hvordan disse så effektivt som mulig kan minimeres, har du den innsikten som trengs for å ta gode beslutninger.

Lær direkte fra dine likestilte

Våre lærere har omfattende revisorerfaring og industriekspertise etter flere års jobbing med virksomheter tilsvarende din virksomhet. Vi kombinere deres personlige kompetanse og erfaring fra feltet med avansert analysering av millioner av revisjonsfunn fra 70.000 kunder over hele verden. Dette gjør at vi kan gå hinsides teorien og dele faktisk innsikt. Data som presenteres ved hver opplæring gir et unikt bilde av hvilken utfordringer og muligheter for forbedring dine likestilte har hatt. 

En kreativ opplæringserfaring

Vi har troen på et opplæringsmiljø hvor deltakere lærer aktivt i stedet for bare å lytte. Alle våre lærere er revisorer, men ikke alle revisorer er lærere. Vårt utvalgte team av lærere er spesialisert i pedagogiske og beste praktiserende læremetoder. Siden hver person lærer på en ulik måte, har vi utviklet et dynamisk og kreativt opplæringsmiljø som er egnet for alle deltakere. 

Relevant for din virksomhet og sektor

Jo bedre læringserfaringen knyttes til konteksten for din virksomhet, desto bedre vil du klare å omsette kunnskap til handling.  Du vil oppnå en unik innsikt gjennom våre revisorers erfaringer og analysering av prestasjonen til andre virksomheters ledelsessystem. Fremskaffet data kobles til teorien, men er relevant for din kontekst. Den gir en innsikt i trender og benchmarks innenfor din industri. Du lærer hvor dine likestilte typisk ser risikoer, som raskt kan tolkes for å hjelpe din virksomhet med å håndtere de samme risikoene og oppdage muligheter. 

All data leveres gjennom DNV sitt benchmarking-verktøy for ytelse Lumina™. Virksomheter som sertifiseres av DNV har tilgang til Lumina-plattformer og industrirapporter for ytterligere forståelse. De kan føre omgående dypdykk i data og ytterligere benchmarking om deres egen ytelse. Lumina hjelper deg med å forvandle data til innsikt, noe som gir deg sikkerheten til å ta de riktige beslutningene.

Gå tilbake til hovedsiden: Kunnskap for handling.

Usikker på hvilken opplæring du trenger?

Ta kontakt med oss

Finn et kurs i nærheten av deg

Se våre lokale opplæringssteder