Skip to content

6 grunner til å invitere oss hjem til deg

6 grunner til å invitere oss hjem til deg

Kursvirksomhet og kursdeltakelse

1. Det er dyrt å ha folk på out of office-status

Ved å invitere oss hjem til deg unngår du store reiseregninger fra dine ansatte. I tillegg ligger kursavgiften per deltaker langt under prisen på våre åpne kurs, vi gir deg med andre ord stordriftsfordeler.  Ved å holde kurset i eget hus slipper de ansatte reise utenbys og kan dermed være tilgjengelige på kontoret og for familien før og etter kurset. Administreringen tar vi oss av – kursmateriell, dialog og avtaler er vårt ansvar.  

2. Fagekspert som kursholder 

Vi gir deg en fagekspert med unik bransje- og industrierfaring til fri disposisjon. Kursholderne har selv vært der de ansatte er, og hjelper kunder med relevante utfordringer i «felten» hver dag.  

3. Faglig spisset og relevant 

Vår kursholder forbereder et opplegg som er faglig spisset til din virksomhet. Gjennom forberedende dialog med kursholder kan dere kommunisere deres forventninger og dermed bidra til en relevant, dynamisk og behovsprøvd agenda.  På kurset vil dere få jobbe med skreddersydde eksempler og sammen kartlegge og definere hva sertifisering betyr for dere.  

4. Felles plattform

Bedriftsinterne kurs er en felles plattform der de ansatte kan tilegne seg samme type kompetanse. Deltakerne vil diskutere relevante problemstillinger med kollegaer og på den måten skape felles forankring til tema.  Kursholder vil ta for seg ulike roller og sider av bedriften og vil vise hvordan alle involverte parter er viktige brikker for å nå målet. De ansatte vil få en felles oppfatning av de oppgaver som skal løses og de utfordringer og muligheter en vil møte på veien. 

5. God internkommunikasjon

Å investere i felles opplæring sender et signal både til de ansatte og til ledergruppa om at dette er en viktig satsning. Kurset vil ha en samlende effekt på de ansatte; å jobbe med felles problemstillinger vil skape optimisme rundt de oppgavene som skal løses. 

6. Viktig og riktig oppfølging

Vi garanterer profesjonell evaluering og oppfølging i etterkant, og at kompetansen vedlikeholdes og brukes på riktig måte. Vi gjør kursdeltakerne i stand til å lære opp kolleger som av forskjellige grunner ikke hadde anledning til å delta. Vårt mål er at investeringen skal gi avkastning i alle ledd av bedriften etter at kurset er gjennomført.

Bedriftsinterne kurs

Kontakt oss her