Systemsertifisering

DNV Business Assurance er en av verdens ledende sertifiseringsorgan for akkreditert sertifisering av styringssystem.
Management Systems Certification

 Vi tilbyr en bred portefølje av tjenester innen systemsertifisering. Gjennom vår revisjonsmetodikk Risk Based CertificationTM bedømmer vi ditt styringssystems samsvar mot internasjonale standarder og måler hvor godt systemet støtter dine forretningsprosesser.