Skip to content

Metode

Lumina™ analyserer ytelsen til selskapets ledelsessystem med referanse til en gitt standard. De fleste indikatorene uttrykkes ved å sammenligne selskapets ytelse med ytelsen til et valgt benkemerke.

Lumina er basert på data fra tusenvis av ledelsessystemrevisjoner som er utført av DNV over hele verden. Det inkluderer selskaper som hører til ulike industrier og som er sertifisert til ulike standarder.

Analysen bruker mål som er utviklet i samarbeid med GFK, et ledende globalt forsknings- og statistikkselskap. Dette gjør at selskapenes ytelser sammenlignes også med de i ulike størrelser og på tvers av geografier.

Du får intuitive indikatorer som antall funn per revisjonsdag og mer komplekse og artikulerte mål som ytelsesindeksen for ledelsessystemet. Innsikten som oppnås, vil ta deg og selskapet til et nytt  nivå, der sertifisering blir kvantitativ, målbar og sammenlignbar.